overlay

Araştırma İzin Talepleri (1. Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında)


Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yapılacak olan bilimsel araştırma çalışmaları izin talepleri ile ilgili değerlendirme, diğer iş ve işlemler Hk.


BAŞVURU FORMU VE DOLDURULMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Araştırma İzin Taleplerine İlişkin Açıklama Metni
Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yapılacak olan COVİD-19 konusunda bilimsel araştırma çalışmaları izin talepleri ile ilgili değerlendirme, diğer iş ve işlemler Hk.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU

A. ARAŞTIRMA FORMU

  AÇIKLAMA METNİ
  • Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yapılacak olan COVİD-19 konusundaki bilimsel araştırma çalışmaları kapsamında izin talebinde bulunan araştırmacılar Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinden) izin aldıktan sonra (Çok Merkezli Bilimsel Araştırmalar ve Covid-19 Pozitif Numune talepleri hariç olmak üzere) başvuru formlarıyla Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir.
  • Başvuru Formlarının ayrıntılı ve eksiksiz doldurulması, ilgili belgelerin başvuru formundaki açıklamalara uygun olacak şekilde eklenmesi gerekmekte olup talebin değerlendirilmesinde önem arz etmektedir.
  • Bilimsel araştırma çalışmaları izin taleplerine ilişkin başvuru formları ve ilgili belgelerin Müdürlüğümüze şahıslar tarafından dilekçe ile, kurum / kuruluşlar tarafından üst yazı ile gönderilmesi uygun olacaktır.