Atama Birimi
13 Şubat 2020

  1. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin il içinakil, görevlendirme, görevden çekilme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırna,göreve iade ve Devlet memuriyetine son vermeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  2. 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (il) sayılı cetvelinde yer alan il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları ile uzmanlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  3. Eğitim görevlisi, başasistan, asistanların il içi nakil, görevlendirme, görevden çekilme,görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma, göreve iade ve Devlet memuriyetine sonvermeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  4. Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veyayaptırmak.
  5. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  6. Avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri , teknik hizmetler, din hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların; atama, nakil, görevlendirme , görevden çekilme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma, göreve iade ve Devlet memuriyetine son vermeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  7. Sürekli işçilerin atama, nakil, görevlendirme, sözleşme feshi ve göreve iade işlemlerineilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  8. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.