Aile Hekimliği Birimi
06 Şubat 2020

  1. Eğitim aile sağlığı merkezleri dahil aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
  2. Aile hekimliği ile ilgili; yerleştirme, gruplandırma denetim sonrası gruplandırma iş ve işlemlerinin yürütülmesi, gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, çalışma planları iş ve işlemlerini yürütmek.
  3. Aile hekimliği hizmetlerinin il düzeyinde tanıtımı ile bu hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından en uygun şekilde sunumunu sağlamak.
  4. Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) uygulamalarının güncelleme çalışmalarım ilgili birimlerle koordineli  olarak yürütmek.
  5. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgelerle ilgili taleplerin değerlendirilmesive faaliyetleri yürütmek.
  6. Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ile güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
  7. Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, projeler üretmek , uygulamak ve aile hekimliği ile ilişkili ulusal ve uluslararası programların sahada uygulanmasını ilgili birimlerle iş birliği içerisinde sağlamak.
  8.  Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerinin, eğitimaldığı kurumlarla işbirliği içerisinde planlamasını yapmak.
  9.  Aile hekimliği uygulamaları kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetleriniüniversiteler, sivil toplum kuruluşları, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.
  10. İl  Sağlık Müdürü  tarafından verilen benzeri  görevleri yapmak.