Hukuk ve Muhakematlık Birimi
22 Ocak 2020

  1. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hukuk birimlerine verilen görevleriyürütmek.
  2. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi veanlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında il sağlık müdürüneyardımcı olmak ve hukuki danışmanlık yapmak.
  3. İl sağlık müdürlüğü birimlerince il sağlık müdürü imzası ile sorulan hukuki konularda görüş bildirmek.
  4. Bakanlığa hukuki görüş sorulmasını gerektiren konularda hukuki mütalaasınıbelirtmek.
  5. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 54 üncü maddesi kapsamındakipersonele hukuki yardımda bulunmak.
  6. Hukuki işlemlerle ilgili olarak yazışmalarda bulunmak.
  7. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görevalanıylailgiliaraştırmalarıyapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vb. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımın sağlanması.
  8. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.