Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

ozcan-oktem1.jpg
İl Kalite Koordinatörü
Op. Dr. Özcan ÖKTEM
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı


sorumlusu.png


Uz. Sevgi UYGUN

Kalite ve Verimlilik Birimi


personeli.png

 Meryem GENÇ

 Dahili : 1527

  Ayşe ORTALI

 Dahili : 1527

 

 
 
      

gorevleri.png

    Sağlıkta kalite Standartları (SKS) çalışmalarını yürütmek. Sağlık tesislerinin verimliliğinin yerinde değerlendirilmesini sağlamak
İl Kalite Koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulan birimidir.
1.MÜDÜRLÜK İÇİNDEKİ YERİ:
Üs tMakam:İl Kalite Koordinatörü
2.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
2.1 Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,
2.2 İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,
2.3 İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
2.4 Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım  ve  konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,
2.5 Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşların aait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
2.6 İldeki tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında,hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi,geliştirilmesi,bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak için toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek,
2.7  Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine
katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,
2.8  Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışmalarının koordinasyonu ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek,
2.9  İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Performans Kriterlerine istinaden, Şube ve Birimlerden veri toplamak, gelen verileri analiz ederek üst yönetime sunmak.
2.10 İl performans ve kalite koordinatörü başkanlığında gerektiğinde ildeki kalite yönetim direktörleri ile toplantı yapar. Bu toplantıda öz değerlendirme sonuçları, SKS’ye yönelik iyi uygulamaları, SKS çerçevesinde yapılacak eğitimleri ve direktörlerin görüş ve önerilerini paylaşmak.   
                          


dokumanlari.png

HASTANE, DİYALİZ, EVDE SAĞLIK, ADSH

SAS HASTANE,DİYALİZ, LABORATUVAR SETİ

İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ, DOKÜMAN YÖNETİM REHBERİ, GÖSTERGE YÖNETİM REHBERİ, GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMA REHBERİ, KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM REHBERİ, MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU

TÜRKİYE SAĞLIKTA KALİTE GÖSTERGELERİ TÜRGÖS SİSTEMİNE GİRİŞ

VERİMLİLİK KARNE UYGULAMALARI REHBERİ, VERİMLİLİK KARNE UYGULAMALARI GÖSTERGE KARTLAR

KLİNİK KALİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ,KLİNİK KALİTE UYGULAMA VE VERİ KALİTESİ İYİLEŞTİRME REHBERİ

VERİMLİLİK DEĞERLENDİRME REHBERİ

19 Eylül 2023