Arabuluculuk Komisyonu
18 Mart 2021

Sağlık Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi” başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.” Hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri, ünvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Av. Arif KARAOĞLU
Sağlık Bakanlığı Vekili

Av. Hilal BALPETEK
Sağlık Bakanlığı Vekili

(0264) 2513550-55
Dahili:3240-3242

Av. Rıfat DOĞAN

Sağlık Bakanlığı Vekili

Av. Sebila KARABULUT
Sağlık Bakanlığı Vekili
(0264) 2513550-55

Dahili:3244-3244

Burak AKKAN
Uzman

Hayriye Özdemir
Şube Müdürü   

(0264) 2513550-55
Dahili: 1524-1476

Nebi ÇARK
Şube Müdürü

Şahin YELEK
Şube Müdürü

(0264) 2513550-55
Dahili: - - 1814

E-mail : hm.54@saglik.gov.tr