overlay

Arabuluculuk Komisyonu

        Sağlık Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veye işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi” başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.” Hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

            Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri, ünvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Av.Sebila KARABULUT

(Sağlık Bakanlığı Vekili)

Av.Hilal BALPETEK

(Sağlık Bakanlığı Vekili)

(0264) 2513550-55

Dahili:3244-3245

İbrahim BULDUK

(Personel Destek Hizmetleri Başkan Yard.)

Osman NALBANT

(Şube Müdürü)

(0264) 2513550-55

Dahili:1414-1504

Sedat KAYA

(Personel Destek Hizmetleri Başkan Yard.)

Mahmut KEKÜLLÜOĞLU

(Uzman)

(0264) 2513550-55

Dahili:1463-1501

E-mail : hm.54@saglik.gov.tr