İç Kontrol Mevzuat
10 Mart 2023

 663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname pdf_simge.jpg
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu pdf_simge.jpg
 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar pdf_simge.jpg
 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği pdf_simge.jpg
 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi pdf_simge.jpg
 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi pdf_simge.jpg
 Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı (2017-2018) pdf_simge.jpg
 Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı (2019-2020) pdf_simge.jpg
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı (2021-2022)
 pdf_simge.jpg
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı (2023-2024)
 pdf_simge.jpg