Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
17 Mayıs 2024

 • Bulaşıcı olamayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik ulusal programların (kalp ve damar hastalıkları, kronik hava yolu hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları vb.) il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Görev alanıyla ilgili evde sağlık hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte planlamak.
 • Koruyucu kanser hizmetleri konusunda, halkın eğitimi için gerekli çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.
 • Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla  birlikte çalışmalar yapmak.
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ulusal program geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak,  bu  eğitimlerin  gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Türkiye DiyabeÖnleme ve Kontrol Programı, Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı ve erişkin bazı metabolizma hastalıkları(tiroit, osteoporoz, gut) ve çölyak hastalığı kontrol programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Beslenme, obezite, diyabet ve metabolik hastalıklar ile ilgili yapılan çalışmaları izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak. Mevcut durumu tespietmekgerekli hallerde araştırmalar yapmak.
 • Obezitediyabet ve metabolik hastalıklar, beslenme/diyet/besinler ile ilişkili/kaynaklı hastalıklar ve fiziksel aktiviteye ait risk faktörlerinin mevcut durumunu izlemek, izleme sonuçlarına göre her bir risk faktörü için sağlık etki değerlendirmelerini koordine etmek.
 • İl düzeyinde veri girişlerinin düzenliyapılmasını sağlamak, kontrol etmek.
 • Çocuklarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması içiokul çalışmalakapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğügıda ile ilişkili beslenme hastalıklarının önlenmesi ve kontrolünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı beslenmenin kazandırılması ve fiziksel aktivitenin toplumda artırılması çalışmaları kapsamında belediyeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere yürütülen programların il düzeyindeki tüm paydaşları ile işbirliği yapmak.
 • Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Platformu kapsamında yapılan protokollerin (Lokantacılar ve Pastacılar vb)il düzeyinde yürütülmesini sağlamak ve izlemek işbirliği yapmak.
 • Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu 'nun işlerliğinin sağlanması, İl ve İlçe Hıfzı sıhha Kurulu bünyesinde kurulmuş olan "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu" güncellenerek düzenli aralıklarla sunulan il faaliyet raporlarının izlenmesi ve değerlendirmesinin yapılması.
 • Toplumun her kesiminin yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bireylerin besin seçimi, hazırlamakorumatüketim ve beslenme alışkanlıklarınıniyileştirilmesine yönelik bölgesel ve/veya il düzeyinde beslenme politikalarını ve programlarını geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Bakanlıkça belirlenenbeslenme ve diyetdanışmanlığı hizmetlerineait hizmet kalite standartları, kriterleri ve performans standartlarının uygulanmasını sağlamak.
 • Toplu beslenme hizmeti  sunulan yerlerde  (okul, yurthastanekreş, bakımevi, cezaevi vb.) besinlerin satın alınmasından servisine kadar geçen her aşamada sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, hizmetten yararlananların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik programlar uygulamaya koyulmasını sağlamak ve denetlemek.
 • Bakanlıkça hazırlanan obezitenin önlenmesi ve hareketli hayatın teşviki için yaş, cinsiyet, meslek vb. kriterlere göre ulusal rehberlerin il düzeyinde tanıtılması, kullanılması ve uygulanmasını sağlamak.
 • Bakanlıkça hazırlanan yürütülen programlarla ilgili görsel-işitsel materyallerin uygulanmasında ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
 • O-19 yaş grubu kişilerin büyüme ve gelişmesinde beslenmeye ilişkin konularda ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Görev alanıyla ilgili olarak  Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Ruh sağlığı ile ilgili koruyucu programları, çocuk ve ergenleri de kapsamak üzere ruh sağlığının korunması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının yürütülmesi için gerekli çalışmalar yürütmek.
 • Toplum Temelli Ruh Sağlığı uygulamalarıyla uyumlu hizmetlerin koordinasyonu ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 • Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi  konusunda  çalışmalar yapmak.
 • İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
 • Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Çocuk istismarı ve ihmali gibi travmatik yaşantıları önlemek, erken müdahale etmek ve psikososyal destek kapsamında geliştirilen projeleri ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek.
 • Öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği bozuklukları ve hiperaktivite gibi ruhsal bozuklukların erken çocukluk döneminde tanılanması ve bu bozukluklar için koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında ilgili birimlerle birlikte geliştirilen özel programların yürütülmesini sağlamak.
 • Kadına ve aile içi şiddetle mücadeleye yönelik geliştirilen ruh sağlığı programları ile hizmet içi eğitimlerle kapasite artırma faaliyetlerini, halk eğitimleriyle farkındalık faaliyetlerini yürütmek.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında halkın ve sağlık personelinin eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında eğitici ve yol gösterici afiş, broşür, kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalini hazırlamakdağıtımını sağlamak.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmek.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

   
   BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ BROŞÜR VE KİTAPÇIK
   
   ARTRİT.jpg ASTIM.jpgBEL SAĞLIĞI.jpgÇÖLYAK-ÖĞRENCİLER.jpg ÇÖLYAK-YETİŞKİNLER.jpg GENÇLER VE RUH SAĞLIĞI.jpg 
   ARTRİT ASTIM BEL SAĞLIĞI ÇÖLYAK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇÖLYAK YETİŞKİNLERE YÖNELİK GENÇLER VE RUH SAĞLIĞI
        
  GÜVENLİ İNTERNET.jpgİNME.jpgİNTERNETİN GÜVENLİ KULALNIMI.jpg
  KOAH.jpg
  PULMONER.jpg
  19-0-3 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR VE TEKNOLOJİK CİHAZLAR.jpg
   GÜVENLİ İNTERNET REHBERİ İNME İNTERNETİN KULLANIMI İÇİN ANNE-BABALARA ÖNERİLER REHBERİ KOAH PULMONER0-3 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR VE TEKNOLOJİK CİHAZLAR
        
  13-DİYABETLE YAŞAM.jpg14-GÜVENLİ İNTERNET KILAVUZUM.jpg
  15-SORU VE CEVAPLARLA ÇOCUKLARDA DİYABET.jpg16-SOSYAL AĞ REHBERİ.jpg
  17-TEKNOLOJİ VE İNTERNETİN ETKİN KULLANIMI.jpg
  18-TUZ VE TUZ KULLANIMI.jpg
   DİYABETLE YAŞAMGÜVENLİ İNTERNET KILAVUZUMSORU VE CEVAPLARLA ÇOCUKLARDA DİYABET SOSYAL AĞ REHBER TEKNOLOJİ VE İNTERNETİN ETKİN KULLANIMTUZ VE TUZ KULLANIM 
        
    DEPRESYON  DİKKAT EKSİKLİĞİ ÇÖLYAK  ERGENLİK HAREKETLİ YAŞIYORUM İNTİHAR
  DEPRESYON DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUEĞER ÇÖLYAKLI İSENİZ  ERGENLİKHAREKETLİ YAŞIYORUM,SAĞLIĞIMI KORUYORUM İNTİHAR 
   iyi bir kahvaltı otizm  özgül öğrenmesağlıklı beslenme önerileri  sağlıklı yemek tabağı tuz ve tuz kullanımı 
   İYİ BİR KAHVALTI İYİ BİR GÜN DEMEKTİR OTİZMÖZGÜL ÖĞRENME SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ SAĞLIKLI YEMEK TABAĞITUZ VE TUZ KULLANIMI SIK SORULAR 
   türkiye fiziksel beslenmeyeterli dengeli beslenme  böbrek glutensiz beslenme  
   TÜRKİYE FİZİKSEL BESLENME PİRAMİTİYETERLİ VE DENGELİ BESLENME BÖBREK SAĞLIĞI  GLUTENSİZ BESLENME ÖNERİLERİ     BİRİM DÖKÜMANLARI  
   1-)İntihar Eylem Planı pdf_simge.jpg
   2-)İntihar Risk Algoritması pdf_simge.jpg
   3-)Ruh Sağlığı Hastalarının Sevk Algoritması pdf_simge.jpg 
   4-)Teknoloji Bağımlılığı Ebeveyn Rehberi pdf_simge.jpg
   5-) Astım  pdf_simge.jpg
   6-) Astım Afiş 1pdf_simge.jpg 
   7-) Astım Afiş 2pdf_simge.jpg 
  8-) Astım Afiş 3   pdf_simge.jpg
  9-) Hipertansiyon  pdf_simge.jpg 
   10-) Hipertansiyon Afiş 1pdf_simge.jpg 
   11-) Hipertansiyon Afiş 2  pdf_simge.jpg