İç Kontrol Sistemi
19 Temmuz 2022


 İç Kontrol Tanımı                                          pdf_simge.jpg
Kamu İç Kontrol Rehberi pdf_simge.jpg
 Hassas Görev Broşür pdf_simge.jpg
 Risk Yönetimi Broşür pdf_simge.jpg
 İç Kontrol Sistemi Broşür pdf_simge.jpg
 Risk Değerlendirme Standartları 
 Kontrol Ortamı Standartları 
 Kontrol Faaliyetleri Standartları 
 İzleme ve Değerlendirme Standartları 
 Bilgi ve İletişim Standartları