Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi
21 Ekim 2022

Birsel Esra BİÇER

02642513550-1397

birselesra.bicer@saglik.gov.tr

Emre HOROZ

02645024367-1138

emre.horoz1@saglik.gov.tr

Murat BAŞAK

02645024367-1138

murat.basak@saglik.gov.tr

Mustafa İŞBİLİR

02642513550-1544

mustafa.isbilir@saglik.gov.tr

Mustafa EKİM

02642513550-1540

mustafa.ekim@saglik.gov.tr

Önder GÖK

02645024367-1103

onder.gok@saglik.gov.tr

Seyhan ÖZKAN

02645024367-1103

seyhan.guguk@saglik.gov.tr

Emel TUNÇER

02645024367-1104

emel.tuncer1@saglik.gov.tr

Adem ÇELEBİ

02642513550-1544

adem.celebi1@saglik.gov.tr

Adem ERDEM

02642513550-1544

adem.erdem1@saglik.gov.tr

 NOT: Bilgi Sistemleri biriminin görev tanımında bulunan tüm talepleriniz için Merkezi Arıza Destek Sisteminden ilgili konu başlığını seçerek talepte bulunabilirsiniz.

1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerin iletişimini ve koordinasyonunu sağlamak
2. SBA (Sağlık Bilişim Ağı) altyapısının Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesislerinde kurulumunu, işleyişini sağlamak ve yönetmek
3. Müdürlük ve bağlı sağlık tesislerinin haberleşme sistemlerinin (SBA- ADSL) ve network altyapı ve yazılım planlamalarını yapmak, denetlemek ve düzenli, etkili, verimli çalışmasını sağlamak.
4. Merkezi güvenlik duvarı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
5. Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesisleri Antivirüs yazılımının çalışmasını sağlamak ve yönetmek
6. Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesisleri için yazılım ve donanım projeleri tasarlamak, onaylanan projelere katkı sağlamak
7. Müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde Bilgi İşlem ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde eğitim vermek
8. Müdürlük ve bağlı sağlık tesisleri adına kalite, verimlilik ve performans kriterleri kapsamında Bilişim Sistemleri ve donanımları kapsayan her türlü iş ve işlemde ilgili kurumun eksiklerini tespit etmek, denetlemek
9. Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesislerinin web sitelerinin oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, web sayfalarında yaşanacak teknik talepler için web servis sunucusu ile bağlantı kurup giderilmesini sağlamak ayrıca Müdürlüğümüzde yürütülmekte olan, web sitesi bilgi güncelleme hizmetini koordine etmek
10. Müdürlük Bilgi Güvenliği Komisyonu çalışmalarını gerçekleştirmek
11. Müdürlük ve bağlı sağlık tesislerinde Bilgi Güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamak
12. SOME Ekip Liderliğini yürütmek, bakanlıktan gelen talimatları uygulamak ve ilgili birim/tesislere yönlendirmek, takibini sağlamak.
13. Sağlık tesislerinin donanım, yazılım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarının planlaması çalışmalarında ve teknik şartnamelerinin hazırlanması ve ihtiyaçların konsolide edilmesinde görev almak
14. Personel Destek Hizmetleri Başkanlığı/Yardımcılığı adına bağlı sağlık tesisleri MHRS entegrasyonlarını denetlemek
15. İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemi ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) çalışmalarını düzenlemek, koordine etmek ve satın alma işlemlerinde teknik şartnamelerini hazırlamak, kontrol teşkilatı faaliyetlerini yürütmek
16. Bağlı sağlık tesisleri HBYS’ lerinden Bakanlığın Veri Toplama Sistemlerine otomatik veri gönderimlerini denetlemek
17. Bağlı sağlık tesisleri Teleradyoloji verilerinin gönderilmesini teknik olarak sağlamak, yaşanan teknik problemlerde bakanlık ile iletişime geçmek
18. Bağlı Sağlık Tesisleri Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) talep değerlendirme komisyonlarından gelecek talepleri değerlendirmek
19. 1. Basamak sağlık tesislerinde çalışan ve aktif kullanılan tüm bilişim sistemlerin yazılım, donanım ve haberleşme ihtiyaçlarını planlamak ve katkı sağlamak
20. Müdürlük ve bağlı sağlık tesisleri SMS planlamasını yapmak, şartname oluşturmak ve atılacak mesajların denetimini yapmak
21. Bakanlık Video konferans yazılımı olan oturum görüşmelerinin il koordinasyonunu sağlamak
22. İnternet web sunucusunun arızalarını ilgili şahıslara bildirmek, İnternet’e erişen kullanıcıların istek ve şikâyetlerini değerlendirmek
23. Kullanıcılara ait ilgili yönetmelik dâhilinde logların tutulmasını sağlamak
24. Müdürlük ve bağlı 1. Basamak sağlık tesislerine bilişim malzemelerinin teknik desteğini sağlamak ve işletim sorunlarını gidermek
25. HIMSS Dijital Hastane Değerlendirme (EMRAM) çalışmalarına katılmak ve Bağlı Sağlık Tesislerinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapmak. 
26. Dışarıdan Müdürlüğe gelen mesajları kontrol etmek
27. İl sağlık Müdürlüğü bünyesinde şubelerin düzenlemiş olduğu etkinliklerde gösterime sunulacak görsellerin video resim vb. materyallerin tasarımı ve hazırlanması
28. Aşağıda isimleri verilen sistemlerin yetki tanımlamalarını koordine etmek ve Bakanlık Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi doğrultusunda Kullanıcı Yetki ve Şifre tanımlamalarını yapmak
• ÇKYS (MKYS, TSİM, İKYS vb.)
• Sağlık Bakanlığı e-posta sistemi
• E-Nabız (KDS, USS vb. )
• EBYS
• SGK MEDULA (1. Basamak Sağlık Tesisleri)
• Bakanlık Kimlik Paylaşım Sistemi
• TÜBİTAK e-İmza (NES)
• İZCİ
• HSYS (MBYS, Evde Sağlık, Bulaşıcı Hastalıklar vb.)
29. Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.