Özlük İşleri Birimi
13 Şubat 2020

 1. Sağlık yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin asli memurluğa atanma, ücretsiz izin, hizmet birleştirme ve borçlanma ile hizmet puanu iş ve işlemlerini yürütmek.
 2. Tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğü takip ve tamamlama iş ve işlemlerini yürütmek.
 3. Sağlık personelinin emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini yürütmek.
 4. Sağlık personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 5. Mal bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 6. Askerlik sevk ve tehir iş ve işlemlerini yürütmek.
 7. Personel özlük dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 8. Sendikal iş ve işlemleri yürütmek.
 9. Terfi ve intibak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 10. Şehitlik belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaş ödülü ile ilgili iş veişlemleri yürütmek.
 11. Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 12. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminervs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 13. Avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların; asli memurluğa atanma, ücretsiz izin, hizmet birleştirme ve borçlanma ile hizmet puanı iş ve işlemlerini yürütmek.
 14. Emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini yürütmek.
 15. Hizmet Takip Programı iş ve işlemlerini koordine etmek.
 16. Personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş veişlemleri yürütmek.
 17. İlde görev yapan sürekli işçilerin özlük iş ve işlemlerini yürütmek.
 18. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.