Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası Güncelleme Eğitimi
26 Nisan 2024

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI GÜNCELLEME EĞİTİMİ DUYURUSU
Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda
verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal
Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden Bursa Valiliği
Makam Oluru doğrultusunda 2014 yılı ilk altı ayında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası
almaya hak kazanmış kişiler için Müdürlüğümüzce Biyosidal Ürün Uygulayıcı Güncelleme Eğitimi
düzenlenecektir.
EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ : 21 MAYIS 2024 SALI SAAT 09:00-18:00
EĞİTİM YERİ ADRESİ : Dikkaldırım Mah. Hat Caddesi No:4 Osmangazi, BURSA
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina Konferans Salonu
SON KAYIT TARİHİ : 17 MAYIS 2024 CUMA SAAT 17:00
KONTENJAN : 150 kişi
NOT : Doğrudan veya Kargo ile yapılacak kayıt başvuruları “Ahmetpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cd. No:53,
16050 Osmangazi/Bursa – Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı
Birimi” adresine kargo ile gönderilerek ya da elden müracaat edilerek yapılacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;
1- Müracaat Dilekçesi (Islak İmzalı ve İletişim Bilgileri İçeren)
2- DİPLOMA ( aslı ya da noter onaylı sureti )***
3- T.C. KİMLİK KARTI ( aslı ya da noter onaylı sureti )***
4- BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI ASLI
5- BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA ÜCRETİ YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT (ıslak imzalı)**
6- 1 ADET FOTOĞRAF
7- BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİKA GÜNCELLEME EĞİTİM ÜCRETİ YATIRILDIĞINA DAİR
DEKONT (ıslak imzalı)*
*** Diploma ve TC Kimlik kartı aslı ile şahsen yapılacak müracaatlarda Müdürlüğümüzce ilgili
evraklar aslı gibidir yapılarak fotokopisi alınacaktır.
** Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti kişinin adı soyadı T.C. kimlik numarasıyla Hesap
Adı : Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Banka Adı : T.C. Merkez Bankası Iban No : TR13
0000 1001 0000 0350 1540 31 hesabına Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti olarak 107 TL ( Yüz
Yedi Türk Lirası ) yatırılacaktır. İnternet bankacılığından yapılan ödeme dekontları kabul edilmeyecek
olup, dekont banka ya da vezne görevlisinden ıslak imzalı alınacaktır.
* Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Güncelleme Eğitim Ücreti kişinin adı soyadı T.C. kimlik
numarasıyla Hesap Adı : Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İban No : TR19 0001 2009 2780 0005 0000 83
hesabına Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Güncelleme Eğitim Ücreti olarak 317 TL ( Üç Yüz On Yedi
Türk Lirası ) yatırılacaktır. İnternet bankacılığından yapılan ödeme dekontları kabul edilmeyecek olup,
dekont banka ya da vezne görevlisinden ıslak imzalı alınacaktır.
ÖNEMLİ NOT :
1-Eksik belge ile yapılacak müracaatlar ve belirtilen son kayıt tarihinden sonra yapılacak müracaatlar
dikkate alınmayacaktır.
2-Sertifikasını 2014 yılının haziran ayına kadar almış olanların başvuruları kabul edilecektir.