HSYS MBYS Modülü Kullanım Kılavuzu
02 Mart 2023


ÖZEL MUAYANE VE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ MBYS KULLANIMI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE SUNULACAK BELGELER ve YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

        Sağlık bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ilgili;

 • Bakanlığın kayıt tescil sisteminde (https://kayittescil.saglik.gov.tr/TR-26505/dhbs-firmalari.html)  kayıtlı bir sağlık bilgi yönetim sistemi sağlayıcısı ile sözleşme yapılarak Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Birimine TC Kimlik Numarası, ÇKYS kurum kayıt no, cep numarası, e-mail  , firma ismi, veri gönderim tarihi, sözleşme başlangıç tarihi, sözleşme bitiş tarihini bilgilerini içeren   dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Ek:1  SBYS (Entegre ) Dilekçesi)

   

 • Ya da Sağlık Bakanlığı Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) kullanacak Poliklinik Mesul Müdürleri tarafından, poliklinikte görev yapan Diş Hekimlerinin; Ad Soyadı, TC Kimlik Numarası, ÇKYS kodu, Telefon Numarası (şahsi), e-mail adresi  içeren bilgilerini ile Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Birimine  dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.(Ek:2 MBYS Dilekçesi)

   

  Sağlık Bakanlığı Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) kullanacak Muayenehane sahibi Diş hekimlerinin Ad soyadı, TC Kimlik Numarası,  ÇKYS kodu, Telefon Numarası (şahsi), e-mail adresi  içeren bilgilerini ile Müdürlüğümüz Bilgi İşlem  Birimine  dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.(Ek:2 MBYS Dilekçesi)


              Elektronik Reçete ile ilgili;

              Polikliniklerde ve Muayenelerde  görev yapan tüm diş hekimlerin e-reçetem sistemini     kullanabilmeleri için  elektronik imza temin edilmelidir.

 • Polikliniklerde görev yapan tüm diş hekimlerinin reçetem sistemine kayıtlarının yapılmasına dair TC Kimlik Numaraları, diploma tescil numarası, tesisin adı, tesisin açık adresi, ÇKYS kurum kayıt  no, telefon numarası içeren dilekçelerinin Mesul Müdür tarafından toplu şekilde üst yazı ile Müdürlüğümüze  Tıbbi Cihaz Eczacılık Birimine ile başvurmaları gerekmektedir.(Ek.3 E-Reçete Dilekçesi)

   

 • Muayenehane sahibi diş hekimlerinin reçetem sistemine kayıtlarının yapılmasına dair TC Kimlik Numaraları, diploma tescil numarası, tesisin adı, tesisin açık Adresi, ÇKYS kurum kayıt no, telefon numarası içeren dilekçelerinin  Tıbbi Cihaz Eczacılık Birimine başvurmaları gerekmektedir. .(Ek.3 E-Reçete Dilekçesi)

Ek-1 (E-Nabız Kurum -Uygulama Eşleştirme Dilekçe Örneği) İçin Tıklayınız

Ek-2 (MBYS Dilekçe Örneği) İçin Tıklayınız

Ek-3 (E-reçete Dilekçe Örneği) İçin Tıklayınız

MBY giriş Bilgi Dokümanı İçin Tıklayınız

MBYS Kullanım Kılavuzu