T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi Güvenliği

Güncelleme Tarihi: 04/10/2019

2019 YILI BİLGİ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ KLAVUZ,FORM VE SÖZLEŞMELER

 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU Sürüm 2.1 
İŞE BAŞLAMA İŞTEN AYRILMA FORMLARI

 PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
 KURUMSAL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
 OLAY BİLDİRİM-MÜDAHALE FORMU
 DİSK İMHA FORMU
 AYRICALIKLI ERİŞİM HAKKI TALEP FORMU
 GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİK FORMU
   
       

attention.gif İHLAL BİLDİRİM SİSTEMİ attention.gif

        BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI
     T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, merkez ve taşra teşkilatı bilgi sistemleri unsurlarını, insan kaynaklarını, bilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarındaki güvenlik unsurlarını, tüm üçüncü tarafları, hizmet sağlayıcıları, sistem, veri ve bilgi kullanıcılarını ve kuralları kapsamında; bilginin toplanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbir almak; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinde bilgi güvenliği açısından uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.


Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Sorumluları
 Mustafa EKİM Asil mustafa.ekim@saglik.gov.tr Dahili:1544
 Murat BAŞAK Yedek murat.basak@saglik.gov.tr Dahili:1497
 
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü SOME Sorumluları
 Birsel Esra BİÇER Asil birselesra.bicer@saglik.gov.tr Dahili:1397
 Emre HOROZ Yedek emre.horoz1@saglik.gov.tr Dahili:1497
 
                                                                                                   
        BGYS YÖNETİM SİSTEMİ
   
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere; sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, dokümante edilmiş, kurumun yönetimince kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler bütününü,Bütünlük: Varlıkların doğruluğunu ve tamlığını koruma özelliğini,Erişilebilirlik: Yetkili bir varlık tarafından talep edildiğinde erişilebilir ve kullanılabilir olma özelliğini,Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişiler, varlıklar ya da süreçlere kullanılabilir yapılmama ya da açıklanmama özelliğini ifade eder.