BESLENME DOSTU VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DESTEKLEYEN İŞ YERİ PROGRAMI
15 Mart 2022

Günümüzde bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada en büyük salgınlardan birisi haline geldiği düşünüldüğünde yaşamın her alanında bu hastalıklarla mücadele etmenin gerekliliği de anlaşılmaktadır. Yetişkinlerin günlük yaşamlarının önemli bir kısmını geçirdikleri işyerlerinde sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik gibi yetişkinleri davranış değişikliğine yönelten müdahaleler ön plana çıkmaktadır.

 Bakanlığımızca uygulanan Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023’ ve Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında  “sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak” amacı yer almaktadır.

Sağlığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında önemli yer tutan iş sağlığı başlığı altında İşveren/idare, işçi/çalışan ve toplum katılımı ile sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarda davranış değişikliği sağlayarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek; sağlıklı, güvenli ve üretken bir işyeri ortamı oluşturmak amacı ile 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı Uygulama' rehberi hazırlanmıştır.  

Söz konusu rehberde programın kapsamı olarak merkez/taşra kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar, koşulları sağlayabilecek iş yerleri, fabrika, ofis vb. çalışma ortamları olup; ön koşul şartlarını taşıyan ve koşulun maddelerinden biri olan 6331 Sayılı Kanun kapsamında bir iş yeri olması durumunda iş yerinde iş sağlığı hizmetleri sağlayan iş yerlerinin başvuru dosyası hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracaat etmesi halinde Kurumumuz tarafından değerlendirilerek BDFAD(Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri) belgesi düzenlenecektir.

 

EK1 - BDFAD Başvuru Formu.docx
EK2 - BDFAD Ön Koşul Beyan Formu.docx
EK3 - BDFAD İş Yeri Politikası Formu.docx
EK4 - BDFAD Değerlendirme Formu.docx
EK5 - BDFAD İş yeri Uygulama Rehberi.docx