AİLE HEKİMLİĞİ 2022/2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU
11 Mart 2022

            SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ

         2022/2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

 Aşağıdaki tabloda belirtilen, çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılması planlanan Aile  Hekimliği  Birimlerine 07 Nisan 2022 tarihinde saat 15:00’de “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddeleri uyarınca” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.                    

 EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN BİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

SIRA NO

 

İLÇESİ / SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ

 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ / GRUBU

 

A.H.B. KODU

 

TOPLAM

NÜFUS

 

BİRİM SAYISI

 

UZMAN KADRO SAYISI

 

BİNA DURUMU

1

ARİFİYE/2.BÖLGE

KEMALİYE ASM/ GRUPSUZ

54 03 010

1229

1

1

KAMU

2*

SERDİVAN/2.BÖLGE

KÖPRÜBAŞI ASM/ GRUPSUZ

54 14 047

SANAL

2

1

MEKANI OLMAYAN

3*

SERDİVAN/2.BÖLGE

KÖPRÜBAŞI ASM/ GRUPSUZ

54 14 048

SANAL

2

1

MEKANI OLMAYAN

4

ADAPAZARI/2.BÖLGE

FATMA HANIM ASM/GRUPSUZ

54 01 052

0

8

2

KAMU

5

TARAKLI/5.BÖLGE

DR.MEHMET ÖZASLAN ASM/GRUPSUZ

54 16 004

0

4

2

KAMU

6

AKYAZI/3.BÖLGE

KÜÇÜCEK ASM

54 02 017

0

2

1

KAMU

 

    *  Aile Hekimi tarafından kiralanacak binada hizmet verilecek.

    * THSK Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığının 03.11.2016 tarih ve E3529 sayılı mekan temin edilemeyen Aile Hekimliği birimlerinin cari gider ödemesi konulu yazısı kapsamında; ‘‘Yeni açılan ve mekan gösterilemeyen birimlerin 1 ay içinde yerleştirmeye açılması ve yerleşen hekimlere mekan temini için yerleştirme tarihinden itibaren yerleştirme için alınan Valilik Onayında belirtilmek suretiyle en fazla bir ay süre verilmesi’’ denilmektedir.

          

       Yerleştirme işlemi 25 Ocak 2013 Tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölüm 15. Madde 4.fıkrasında yer alan “Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.” hükümlerine göre tek oturumda gerçekleştirilecektir.

 Müracaatlar 23/03/2022 tarihinde başlayacak ve 29/03/2022 tarihi saat 17:00ye kadar kabul edilecektir. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimler, kendilerinden istenen belgeleri öncedenhttp://www.sakaryaism.gov.tr/adresinden temin ederek, eksiksiz olarakdoldurduktan sonra İl Sağlık MüdürlüğüEvrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırarak29/03/2022 Salıgünü saat17:00’ya kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimineşahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) elden teslim edeceklerdir.  Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat süresinin bitimini takiben hazırlanacak öncelik sıralaması ve başvuru gruplarına göre hazırlanan hizmet puanı sıralama listesi 04/04/2022 tarihinde saat 17:00’de İl Sağlık Müdürlüğünün  http://www.sakaryaism.gov.tr/adresinde ilan edilecektir. 05/04/2022 tarihinde ise mesai bitimine kadar yapılan hizmet puanı ile ilgili itirazlar  dikkate alınarak, hazırlanan tercih ve yerleştirmeye esas son hizmet puanı sıralama listesi 06/04/2022 tarihinde saat 17:00’de İl Sağlık Müdürlüğünün  http://www.sakaryaism.gov.tr/adresinde ilan edilecektir.

 

           Muvafakat İşlemleri; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020/1 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu Genelgesine istinaden; Personel Hizmetleri Başkanlığınca yürütülecektir.

Yerleştirme işlemleri 07/04/2022Perşembe günü saat  15:00’de İl Sağlık Müdürlüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda (Başvuru sayısı salon kapasitesinin üstünde olması durumunda önceden ilan edilmek üzere Valilik 4 No’lu Toplantı Salonunda) gerçekleştirilecektir. Yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından yürütülecek ve yerleştirme işlemi sonucu aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimler ile karşılıklı olarak önce Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 27. Maddesinin 3. Fıkrası; ”Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlarda hizmet vermek üzere yerleştirilen aile hekimlerince kira sözleşmesi imzalanmadan, hizmet sözleşmesi imzalanamaz.” hükmü gereğince; Bakanlık kullanımındaki taşınmazlar için kira sözleşmesini imzaladıktan sonra Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi 15/04/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanacaktır.

Yerleştirme sonuçları http://www.sakaryaism.gov.tr/  web sayfasında 15 gün süreyle ilan edilecektir.


2022-2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ İçin Tıklayınız

2022-2. EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ İçin Tıklayınız

1. GRUP (A BAŞVURU EVRAKLARI) İçin Tıklayınız

2. GRUP (B-2A BAŞVURU EVRAKLARI) İçin Tıklayınız

2. GRUP (B-2B BAŞVURU EVRAKLARI) İçin Tıklayınız

3. GRUP (C BAŞVURU EVRAKLARI) için Tıklayınız

4.GRUP (D BAŞVURU EVRAKLARI) İçin Tıklayınız