overlay

2. BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ DUYURUSU BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

2. BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ DUYURUSUBİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Online olarak teorik eğitime 15-30 Haziran  2021 tarihleri arasındakatılım sağlayanlar Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek Uygulama Eğitimine katılmaya hak kazanmışlardır. Tüm eğitimlerin sonunda e sınav düzenlenecek olup sınava ait bilgiler cevre sagligi.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 

UYGULAMA EĞİTİM YERİ

İl Sağlık Müdürlüğü  tarafından Uygulama eğitimi  14.Temmuz.2021 Saat: 09.30' da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

SINAV TARİHLERİ:

09-13. Ağustos.2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacaktır.

HSGM Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Yazısı