overlay

STAJLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin (lisans için 3 ve 4. Sınıflar, önlisans için son sınıf öğrencileri) staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu üzerinden alınacaktır.

Söz konusu başvurular https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

Öte yandan; İl Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Ekim 2020 tarih ve 91 sayılı kararı gereğince, “2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde il içi ve il dışında ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören (lise, önlisans, lisans, lisans üstü) öğrencilerin (Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencileri hariç olmak üzere) devam eden pandemi sebebiyle Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi/staj/uygulama adı altındaki tüm iş ve iş yeri uygulamalarının yaptırılmamasına” karar verilmişti.

Devam eden pandemi süreci nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yukarıdaki karar halen geçerli olup, bu kararın aksine bir karar alınıp, stajların serbest bırakılması durumunda Müdürlüğümüzün sayfasından tekrar duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunulur.