Kamu Sağlık Tesisleri
30 Ocak 2020

  1. Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri,belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlıktesislerine ait binaların ön izin, ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işlemlerini yürütmek.
  2. Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri ,belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlıktesislerinin yatak/ünit artırma/azaltma, rol değişikliği, özellikli tıbbi hizmet birimi veplanlamaya tabi cihaz ilave-iptali , isim ve adres değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek.
  3. Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri,belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde açılacak birim/ünite/merkezlerin  başvuru  ve  açılış  işlemlerini  yürütmekizlemek ve değerlendirmek.
  4. Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri,belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlıktesislerine ait ilçe, il ve bölge düzeyinde, yatak, birim ve ünite kapasitelerinin planlanmasınailişkin çalışma yaparak Bakanlığa bildirmek.
  5. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum,panel,çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veyakatılım sağlamak.
  6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.