overlay

Staj Başvuru Formu

2020 Yaz Dönemi Staj Başvuruları Hakkında

·         Başvurular 6 Ocak 2020 – 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Birimine şahsen yapılacak olup, mail ya da faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sağlık tesislerinden (Hastane, İlçe Sağlık Müdürlüğü-Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi) ayrıca staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

·         Yalnızca zorunlu staj başvuruları kabul edilecektir. Mesleki tecrübe amacıyla, isteğe bağlı (gönüllü) başvurular komisyonca değerlendirilmeyecektir.

·         Yalnızca sağlık ile ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin staj başvuruları kabul edilecektir. (Bilgisayar Teknolojileri, Laboratuvar Teknolojisi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Halkla İlişkiler, Büro Yönetimi vb. bölümlerin başvuruları İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararı gereğince kabul edilmeyecektir.)

·         Sakarya Üniversitesinin sağlık alanlarında öğrenim gören öğrencileri öncelikli olmak üzere, ilimiz dışındaki üniversitelerin sağlık alanında öğrenim görüp de ilimizde ikamet eden öğrenciler  yaz stajı başvurusu yapabilecektir.

·         Başvuruda istenilen tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.     Zorunlu Staj Formu (Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasından temin edilebilir.)

2.     Kimlik Fotokopisi

3.     İkametgah Belgesi (İl dışında öğrenim görüp, kendisinin veya ailesinin (anne-baba) ikametgah adresleri ilimizde olan ve bunu belgelendirebilen öğrencilerin staj başvuruları kabul edilecektir.

4.     Transkript (Öğrenci genel not ortalamasını gösterir belge)

5.     Fotoğraf

6.     Staj başvuru formu/Staj zorunluluk formu/Staj Sözleşmesi (Üniversitenin vermiş olduğu üniversite tarafından imzalanmış belge. Bu formda açık bir şekilde stajın zorunlu olduğu ve sigortanın okul tarafından yapılacağına dair açıklamanın olması gerekmektedir. Aksi takdirde sigortanın üniversite tarafından yapılacağına ve stajın zorunlu olacağına dair resmi yazı getirilmesi gerekmektedir.

·         Stajyer öğrenci başvuruları İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan staj komisyonunca değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

·         Yerleştirme işlemleri yapılırken öncelik Sakarya Üniversitesinin uygun bölüm öğrencileri (kontenjan üzeri başvuru olması durumunda not ortalamasına göre değerlendirme yapılacaktır.) daha sonra öğrencinin veya ailesinin ikamet adresi ilimizde olmak kaydı ile kontenjan dâhilinde işlem tahsis edilecektir.

·         Personel Hizmetleri Başkanlığı tarafından yerleştirme işlemleri yapılan öğrencilerin isim listesi üst yazı ile staj göreceği sağlık tesisine bildirilecektir.

·         Öğrencilere yerleşip yerleşemediği bilgisi sms ile gönderilecektir.

·         Öğrencilerin stajlarına başlamadan önce Sağlık Taraması, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile Sigorta girişlerinin yapılarak staj yapacağı sağlık tesisine vermesi gerekmektedir.

Önemli Notlar: Staj Komisyonları; staj yapılmak istenen birimin ilgili alan/ daldaki çalışan personel sayısı, bütçesi, stajyer ihtiyacı v.b konularda değerlendirme yaparak karar alacaklardır. Staj evraklarının herhangi birinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin herhangi bir uyarı yapılmaksızın stajı derhal sonlandırılacak ve ilgilinin okuluna bu durum üst yazı ile bildirilecektir. Staj yapılan sağlık tesisindeki genel kurallara uymayan, aykırı davranışlarda bulunan öğrencilerin staj sözleşmeleri tek taraflı olarak iptal edilecektir. Stajı her hangi bir nedenle iptal edilen ya da sona eren öğrencinin ilimizdeki başka bir sağlık tesisine tekrar staj yapmak için başvurusu kabul edilmeyecektir. Bu sebeple ilimizde staj yapan öğrencinin tercihlerini dikkatli bir şekilde yapması ve ona göre hareket etmesi gerekmektedir. İlimizdeki her hangi bir sağlık tesisine staj başvurusunda bulunan bir öğrenci bu sayfadaki tüm şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. İlgililere duyurulur. 

2021_staj_Başvuru Formu İçin Tıklayınız docx