T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yatırım ve Mühendislik Hizmetleri Bürosu

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

sorumlusu.png

Endüstri Mühendisi Mert DEMİRTOK
personeli.png


Elektronik Mühendisi Cengiz ALP
Elektrik Elektronik Mühendisi Hüseyin ÜNAL
İnşaat Mühendisi Eser EDİRNE
Makine Mühendisi İsmail Hakkı SERDAR
İnşaat MühendisiSamet PASLI
Bilgisayar Teknikeri Mehmet AYGÜN

gorevleri.png

1-  Sakarya İlinde sağlık tesisi ihtiyaçlarının tespit edilerek, her yıl için yatırım tekliflerinin dosya halinde Bakanlığa sunulması.
2-  Bakanlıkça yatırım programına alınan yatırımların şartlarını sağlayacak arsanın tespit edilmesi.
3-  Yatırımlara ait uygulama projeleri ve ihale dökümanlarının hazırlanması/hazırlattırılması.
4-  Yapım İhalesi sonucunda iş yeri teslim sürecini yürütmek.
5-  Yapım işlerinin yapı denetim hizmetlerini (kontrolörlük) yürütmek. Yapı denetim sırasında her türlü özel/tüzel yapılarla yazışmaları yürütmek.
6-  İş programında önceden belirlenmiş tarihlerde, fiziki ilerleyiş neticesinde hakediş dosyalarını hazırlamak.
7-  Sözleşmede imza altına alınan iş bitim tarihi gözetilerek; geçici kabul işlemini gerçekleştirmek.
8-  Geçici kabul ve kesin kabul arasında gerçekleşecek imalat hataları, arızlar ve benzeri menfi hususların tutanak altına alınarak yüklenici firmaya tebliğ işlemleri.
9-  Geçici kabulü gerçekleştirilen binaların ilgili sağlık kurumuna teslimini gerçekleştirmek
10- Sözleşmede imza altına alınan iş bitim tarihi gözetilerek; kesin kabul işlemini gerçekleştirmek.
11- Tespitler, şikayetler veya İdare emri doğrultusunda; yatırım programı haricindeki işlerin keşiflerini yaparak alt evrakların hazırlanması ve Satın Alma birimine teslim edilmesi.
12- Kurumlar,Şahıslar ve BİMER,CİMER kanallarıyla gelen görüş taleplerine cevabi yazılar oluşturmak.
13- Ayda 2 (iki) kez Bakanlığa yatırım değerlendirme raporlarını ve güncel fotoğrafları sunmak.
14- 3 ayda 1 kez gerçekleşen Sakarya Valiliği Yatırım ve Koordinasyon toplantıları kapsamında; Valiliğimize yatırım ve ödenek değerlendirme formlarını sunmak.
15- İdarenin belirlediği piyasa araştırma, kontrol ve muayene kabul komisyonlarında yer almak.
16- İdare emri doğrultusunda; her türlü mühendislik hizmetini zamanında sağlamak.