T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Birimi

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

sorumlusu.png

Uz. Erdal EBEM

  Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Birimi

personeli.png

             Faruk Samberk KIZILTAŞ          
Dahili :1562
 Kübra BAYÇELEBİDahili :1528
Menzile YİĞİT KARATAŞDahili :1528


gorevleri.png

1.)Sağlık yatırımlarının tıbbi cihaz ihtiyaç programlarının hazırlanmasını sağlamak, tedarikplanlamasını yapmak.

2.)Sağlık Tesislerinin tıbbi cihaz ve tıbbi cihaz ile bağlantılı donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak ve sonuçlandırılması sürecini izlemek.

3.)Tıbbi cihaz ve tıbbi hizmet alımlarına ilişkin planlamaları yapmak, gerekli izinleri almak

4.)Planlamaya dahil cihazların demirbaş ya da hizmet alımı şeklinde teminine yönelik maliyet etkililik çalışmalarını yürütmek.

5.)Merkezi alım planlama kapsamındaki çalışmalara ait iş ve işlemleri (talep toplama, izin, onay vb.) yürütmek,

6.)Cihaz devir iş ve işlemlerini yürütmek,

7.)Sağlık tesislerine ait yeni/ilk/ek binaları için Merkezi Alıma konu olan tıbbi  cihazların planlaması ile birlikte, buna bağlı iş ve işlemlerini yapmak,

8.)Hizmete giren Şehir Hastanelerine taşınan sağlık tesislerinin envanterinde kayıtlı tıbbi cihazların tespiti ve ihtiyacı olan diğer sağlık tesislerine planlanması çalışmaları yürütmek.

9.)Merkezi alıma konu edilen tıbbi cihazlara ilişkin bilgilerin takibi ve bu cihazlarla ilgili hizmet alımı taleplerinin merkezi alım planlama birimine bildirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak,

10.)Mevcut ve yeni sağlık tesislerine planlanan tıbbi cihaz ve donanımların temini ile ilgili süreçleri takip etmek,