T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Rapor İtiraz Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/11/2018

sorumlusu.pngUz.Aşkın GÜRLER

Rapor İtiraz Birimi
personeli.png


 Ertuğrul DURSUN (Şef)Dahili :1434 
 Şeref MISIRDahili :1431
 Hüseyin KARATAŞ    Dahili :1431

                   
gorevleri.png

  1. Engelli Sağlık Kurulu raporu itiraz süreci ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
  2. Ehliyet için oluşturulan sağlık Kurulu raporu itirazlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  3. Görev yaptığı alan ile ilgili istatistiki bilgileri tutmak ve aylık üç aylık ve altı aylık raporlar halinde düzenlemek,
  4. Hakem hastane başvurularını değerlendirerek ilgili yazışmaları yapmak.
  5. İlgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.
  6. Amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.