T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Birim

Güncelleme Tarihi: 21/11/2018

sorumlusu.png


Uz.Aşkın GÜRLER

Hastane Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Birim
personeli.png

 Yasemin ÜSTÜNER BULUT
(Birim Sorumlusu)
Dahili :1527 
 Şeyma AKBAŞDahili :1527
     Sümeyye ÖZER    Dahili :1527
 Esra ÖZDEMİR Dahili:1744


gorevleri.png

 1. Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetlere ait altı ayda bir performans ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
 2. Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre yönetilmesini sağlamak,
 3. Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile isim verme veya isim değişikliği ile ilgili işlemleri yürütmek
 4. Hastanelerin grubunu tayin etmek ve grup değişikliği işlemlerini yürütmek.
 5. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanılması ve işbirliğine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 6. Sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezi ve benzeri sağlık kuruluşlarını planlamaya uygun olarak kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 7. Hastane ve Tıbbi Laboratuvar ruhsatlandırma, ruhsat yenilenmesi ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 8. Yabancı uyruklu hastaların verilerinin aylık olarak sisteme girişlerini sağlamak,
 9. Adli nöbet listelerinin aylık olarak düzenlenmesi, değişikliklerin düzenlenmesi ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi sağlamak,
 10. Özel Tertibatlı Araç için sağlık raporu iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 11. Vatandaş ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tedavi talebi hastane hizmetlerine ilişkin dilekçelerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 12. TSK raporları ve diğer raporlarla ilgili özellikli iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 13. Bebek dostu hastane ile ilgili iş ve işlemleri yürütülmesini takibi sağlamak
 14. Anne dostu hastane ile ilgili iş ve işlemleri yürütülmesini takibi sağlamak
 15. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli yazışmaları yapmak,Diğer illerden gelen sevk ve tedavi taleplerinin bağlı sağlık tesislerimizde yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesi  hususunda koordinasyonun sağlanması,
 16. Amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.