T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ar-Ge Birimi

Güncelleme Tarihi: 03/01/2019sorumlusu.png


Uz. Erdal EBEM

Ar-Ge Birimi


personeli.png

Fatih KOÇ
 ( Birim Sorumlusu )
Dahili : 1508
Sema GÜRLER
Dahili : 1508
 Sevgi UYGUN
Dahili : 1508 
 Esra GÜNGÖR
Dahili : 1508
      


gorevleri.png

    Sağlık tesislerinin hizmet sunumunda ihtiyaç duydukları, eğitim hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi, takip edilmesi ile araştırma geliştirme    faaliyetlerinin arttırılması maksadıyla, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 29/06/2015 tarihli ve 1788 sayılı Eğitim ve AR-GE Birimlerinin görevlerini tanımlayan yazının 12. maddesinde geçen “İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde yapılması planlanan bilimsel araştırma, tez, anket vb. başvuruları incelemek, görüş bildirmek ve uygun görülenler hakkında sağlık tesislerini bilgilendirmek hükmü gereği yürütülen Bilimsel Araştırma İzinleri ilgi yazı ile tekrar düzenlenmiştir.

ARAŞTIRMACIDAN İSTENEN BELGELER

   1. 
Araştırma Başvuru Dilekçesi
   2. 
Protokol Formu
   3. 
Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu
   4. 
Etik Kurul Onayı (Klinik Araştırmalar ve proje çalışmaları için)
   5. 
Araştırma Detay Formu
   5.1. 
Araştırma/Proje Konusu
   5.2. 
Araştırmanın Amacı
   5.3. 
Materyal Ve Metod
   5.4. 
Anket Örneği
   6.
 Taahhütname

Proje başvurularınız için http://www.sagem.gov.tr/daireler/egitim_ve_proje/arge/docs/2016_2/2016_2.aspx linki tıklayınız.


                                   

dokumanlari.png

Protokol Formu

Ek.1 Arastirma Basvuru Formu

Detay Formu

Taahhutnamesi

Başvuru Dilekçesi

Döner sermaye işletmesi kapsaminda yürütülecek çalişmalar için Ön izin formu