T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel Planlama Birimi

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

sorumlusu.png

Uz. Filiz KOÇ

Personel Planlama Brimi

personeli.png

 İnci ŞAFAKDahili :1506 
 Tayyib ÇALIŞKANDahili :1425


gorevleri.png

1.)Kamu Hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin Sağlık Personeli planlamasına katkı sağlamak, öneride bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.
2.)Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel temini konusundaki çalışmalara destek vermek.
3.)Sağlık tesislerinde sağlık personeli ihtiyaç tespiti işlemleri ile ilgili analizler yaparak ilgili birimlere bildirmek.
4.)Sağlık tesislerinde personel hareketlerini izlemek, personel dağılımının ihtiyaca uygunluğunu değerlendirmek ve ilgili birimlere öneride bulunmak.
5.)Sağlık tesislerinde personel ihtiyaçları ile ilgili geleceğe yönelik projeksiyon çalışmaları yapmak ve ilgili birimlere talep ve teklifte bulunmak.
6.)Sağlık personeli iş yükü analizleri yaparak personel istihdam politikalarına katkı sağlamak.