T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Sağlık Hizmetleri Kriz Koordinasyon Merkezi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

sorumlusu.png

Uz. Erdal EBEM

Kriz Koordinasyon Birimi

personeli.png

 Mustafa Sinan HALICI
 444 54 00 -1292
 Ayhan KEDİKLİ 444 54 00 -1292
 Atanur İLHAN 444 54 00 -1292
 Metin KÖLEMEN 444 54 00 -1292
Gökhan BÖLÜKBAŞI 444 54 00 -1292


gorevleri.png

 

A:Kriz Koordinasyon Merkezi

1.)İl genelinde meydana gelen ve her türlü afet ve kriz durumlarında içinde hasta /hasta olma ihtimali olan;

Çoklu gıda zehirlenmeleri,

Çoklu kazalar,

Yangın,

Doğal afetler,

KBRN vakalarında

Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, hızlı ve etkin bir koordinasyon sağlanması açısından Bakanlık ve ilgili Kurum/kuruluşlar arasındaki bilgi akışı ve koordinasyonunu sağlamak,

2.)Hastanelerimizde oluşan herhangi bir yangın, su basması,   sistem arızası, uzun süreli elektrik kesintisi, planlanan tamir ve bakım çalışmaları ve sağlık hizmetini aksatacak diğer konularda hizmetin aksamaması ve devamlılığı açısından Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve hastaneler arasındaki koordinasyonu sağlanmak.

B:Hasta Nakil

1.)Hastaneler arası ve kampüsler arası hasta nakilleri,
2.)Servisten servise hasta nakilleri,
3.)Acil servisten servise yatışı yapılan hastaların nakilleri,
4.)Yataklı servislerden konsültasyon ve tıbbi işlem gerektiren hastaların nakilleri,
5.)Yataklı Servislerden il dışı tıbbi işlem ve konsültasyon işlemleri,
6.)Servisten veya acil servislerden uygun hastaların eve nakilleri