T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sertifikasyon,Eğitim Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

sorumlusu.png


Uz. Filiz KOÇ

Eğitim Birimi
personeli.png

 Ayşe ORTALIDahili :1443
 Emine DENİZDahili:1443

gorevleri.png

 1. Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele yönelik yürütülecek sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
 2. İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak eğitim faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
 3. Ulusal ve uluslararası seminer, eğitim, sempozyum, toplantı, panel, kongre, konferans gibi etkinlikleri duyurmak, düzenlemek, etkinliklere katılmak/katılımını sağlamak.
 4. Eğitim, sempozyum, toplantı, panel, kongre, konferans gibi etkinliklerin görevlendirme onaylarının alınması ve tebliğ edilmesi.
 5. Bakanlıkça ve ilgili kurumlarca yayınlanan güncel mevzuat ve konularla ile ilgili yayınları takip etmek.
 6. Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek personelin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 7. Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) ile yapılan hizmet içi eğitimlerin 6 ayda bir tamamlanma yüzdelerini raporlamak.
 8. Sertifika teslimi ve diğer belgelendirme işlemlerini yürütmek.
 9. Bağlı sağlık tesislerinde yürütülen eğitim faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek.
 10. Başkanlığımız bünyesinde görevli personelin hizmet içi ve oryantasyon eğitimlerini planlamak ve uygulamak.
 11. Bağlı sağlık tesisleri ile işbirliği yaparak hasta eğitimi organizasyonları yapmak.
 12. Eğitimlerin çeşitliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla farklı kurumlarla işbirliği yapmak.