T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

sorumlusu.png

Uz. Filiz KOÇ

Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

personeli.png

Hafize DİDİN

Dahili : 1466

Ebru AYTUĞ

Dahili : 1744

Elif ALKAN

Dahili : 1744

Alt Birimler;

1.Hasta ve Çalışan Hakları Birimi

2.Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

3.Evde Sağlık Hizmetleri Birimigorevleri.png 

 1. Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre yönetilmesini sağlamak,
 2. Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde sunulan Tıbbi Sosyal Hizmetlere ait altı ayda bir performans ve faaliyet raporu hazırlayarak Bakanlığa iletmek.
 3. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezini kurmak ve işletmek.
 4. Evde Sağlık Hizmetlerinin diğer birimler ile koordinasyon halinde yürütülmesini sağlamak.
 5. Evde sağlık ve bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerinin yürütülmesi, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumu için gerekli düzenlemelerin yapılması, sağlık tesisleri ile ilgili birim ve hizmet basamakları arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yapmak. (Sağlık Hizmetleri Madde 20)
 6. AMATEM gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin planlamalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 7. Denetimli serbestlik ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 8. Sağlık tesislerinde tıbbi sosyal hizmetleri düzenlemek, uygulamaları değerlendirmek, birimlerin kurulmasını, çalışma programlarını, fiziki şartlarını ve personel standartlarını belirlemek, gerekli eğitimleri düzenlemek.
 9. Kimsesiz hastaların tespitinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek
 10. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında Sağlık tedbir kararı bulunan çocuklar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Çocuk İzlem Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.