T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Suat KOÇAK

Güncelleme Tarihi: 31/10/2018


suat_kocak.jpg

Suat KOÇAK
Personel Destek Hizmetleri Başkanı


Sorumlu Olduduğu Başkan Yardımcılıkları / Birimler


Özlük-Personel Arşiv-Personel Atama-Planlama Birimi

Disiplin-Cimer-Sabim-Bimer-Bilgi Edinme Birimi

Mutemetlik Birimi-Şoför ve Araç Harekat Birimi

Eğitim,Staj-Kurum Arşiv-İdari Hizmetler Birimi

Gelen Giden Evrak Birimi İç Kontrol Birimi

Merkezi Satınalma Birimi-Doğrudan Temin DMO Alımları

Gider Tahakkuk Birimi-Taşınmaz Kiralama Birimi-Bütçe Birimi

Muhasebe Birimi-Fatura Tahakkuk Birimi-Taşınır Konsolide Birimi

Finansal Analiz Kaynak Geliştirme Bürosu-Bilgi İşlem Birimi

Bakım Onarım Hizmetleri Birimi