T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 61. Ek Yerleştirme İşlemine İlişkin Duyuru

Güncelleme Tarihi: 23/10/2017

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ

          

61. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Aşağıdaki tabloda belirtilen, çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılması planlanan Aile  Hekimliği  Birimlerine  “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddeleri uyarınca” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

  

 EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN BİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

SIRA NO

İLÇESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

A.H.B. KODU

Y.H.B. NÜFUS

G.H.B.

NÜFUS

TOPLAM

NÜFUS

1

SERDİVAN

SERDİVAN ASM

5414029

-

-

1000

(sanal)

2

KARASU

KARASU ASM

5409017

-

-

1000

(sanal)

3

KARASU

YALI ASM

5409018

-

-

1000

(sanal)

4

ADAPAZARI

CAMİLİ 3 ASM

5401078

-

-

1000*

(sanal)

5

SAPANCA

YÜZEVLER ASM

5413013

-

-

1000

(sanal)

6

HENDEK

HENDEK 2 NOLU ASM

5407024

-

-

1000

(sanal)

7

HENDEK

HENDEK 2 NOLU ASM

5407025

-

-

1000

(sanal)

8

FERİZLİ

GÖLKENT ASM

5405009

-

-

1000

(sanal)

9

AKYAZI

ALTINDERE ASM

5402029

-

-

1000

(sanal)

10

AKYAZI

AKYAZI 3 NOLU ASM

5402028

-

-

1000

(sanal)

11

AKYAZI

AKYAZI 1 NOLU ASM

5402027

-

-

1000

(sanal)

12

KARASU

AZİZİYE ASM

5409010

3.179

754

3.933

*Aile Hekimi tarafından kiralanacak binada hizmet verilecek.

Yerleştirme işlemine, Sakarya İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakat verilenler ile Sakarya İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 05/11/2012 tarih ve 929 sayılı  “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazısının 5. Maddesinde “(Değişik madde: 23/09/2013 tarihli ve 104296 sayılı yazı) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Müracaatlar 23/10/2017 tarihinde başlayacak ve 27/10/2017 tarihi saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimler, kendilerinden istenen belgeleri önceden http://sakaryaism.saglik.gov.tr/ adresinden temin ederek, eksiksiz olarak doldurduktan sonra Sağlık MüdürlüğüEvrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırarak 27/10/2017 Cuma günü saat 17:00’ya kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) elden teslim edeceklerdir.  Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat süresinin bitimini takiben   (hizmet puanı ile ilgili itirazlar da dikkate alınarak)  hazırlanacak öncelik sıralaması ve başvuru gruplarına göre hazırlanan hizmet puanı sıralama listesi 31/10/2017 tarihinde saat 17:00’de Müdürlüğümüzün http://sakaryaism.saglik.gov.tr/adresinde ilan edilecektir.

Yerleştirme işlemleri 02/11/2017 Perşembe günü saat  16:00’da Sakarya Sağlık Müdürlüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından yürütülecek ve yerleştirme işlemi sonucu aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimler ile karşılıklı olarak Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi 15/11/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanacaktır. Yerleştirme işlemi sonucunda Aile Hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimler “30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 08.08.2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliği İle Yapılan Değişiklik” hükümlerine tabidir.

Yerleştirme sonuçları http://sakaryaism.saglik.gov.tr/web sayfasında 15 gün süreyle ilan edilecektir.
AİLE HEKİMLİĞİ 61 EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

A GRUBU DİLEKÇE

B  GRUBU AİLE HEKİMİ UZMANLARI İÇİN

C GRUBU HEKİMLER İÇİN

D GRUBU KURUM İÇİ -KURUM DIŞI