T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mutemetlik, Şoför ve Araç Harekat Birimi

Güncelleme Tarihi: 25/09/2019

sorumlusu.png


 Osman NALBANT1501 


personeli.png


BİRİM ÇALIŞANLARI

Şube Müdürü: Osman NALBANT /1501

Mutemetlik Birimi

 

Dursun Ali ARSLANOĞLU

1541

Huriye ÜNSAL

1541

Muzaffer SOYLU

1853

Ayla ERDEM

1855

Mesut YAVUZ

1518

Ali ÖZÇINAR

1518

Hacı Bayram KOMUT

1520

Tugba YAVUZ

1813

Arzu AYAN

1813

 

Araç Hareket Birimi

Selçuk ŞENTÜRK

1163

Turgay GÜNER

1163

Mehmet ALİ KILIÇ

1163

Bülent ERİŞİR

1163

Günay KAPLAN

1163

Recep DURMAZ

1163

Aziz AKALIN

1163

Osman BAŞARIR

1163

Cemal ÇAYIR

1163

Rıdvan COŞKUN

1163

Güray ERKAYA

1163

Talha SAĞLIK

1163

Agah KANISICAK

1163

Yunus Emre ÇETİN

1163

Murat KOYUNCU

1163gorevleri.png

Mutemetlik Birimi

Müdürlüğümüz personeli ile 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı, İlçe Sağlık Müdürlüklerinde ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan personellerin;

 • 657 Sayılı DMK’na tabi personel, aile hekimliği personeli, kadro karşılığı sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personel, İş Kanununa tabi personelin maaş hesaplamaları ve ödemeleri,
 • SGK prim ödemeleri, SGK işe giriş-çıkış işlemleri,
 • Sağlık personeli fiili hizmet zammına ilişkin işlemler,
 • İcap, fazla çalışma ve nöbet ücret ödemeleri,
 • Acil Sağlık Hizmetleri personeli tayın bedeli ödemeleri,
 • Aile Sağlığı Merkezleri boş pozisyon ödemeleri,
 • Aile Hekimliği tıbbi tahlil ödeme işlemleri,
 • ASM kiralarının döner sermaye onay işlemleri,
 • Hekimlerin, zorunlu mesleki sigorta işlemlerine ilişkin ödemeler,
 • Döner sermaye sabit ödeme, ek ödeme işlemleri ile hastane performansa dayalı onay işlemleri,
 • Personel geçici-sürekli görev yollukları, emekli yolluğu, arazi tazminatı, seyyar görev tazminatı ödemeleri,
 • Personel icra işlemleri ve maaş kesintileri,
 • Personel ücretlerine ilişkin mahkeme ve icra kararlarına ilişkin ödemeler,
 • Sendika giriş-çıkış ve bildirim işlemleri,
 • Bireysel emeklilik işlemleri,
 • Doğum-ölüm yardımı, giyim yardımı vb. sosyal yardım ödemeleri,
 • Ek ders ödemeleri, ilkyardım gözetmen ücreti ödemeleri,
 • Genel bütçe memur yemek katkı bedeli aylık ödeme işlemleri,
 • Promosyon ödemeleri,
 • Göreve başlama ve görevden ayrılmaya ilişkin maaş işlemleri,
  • Stajyer öğrencilerin ücret ödemelerini gerçekleştirmek,
  • Kıdem tazminatı işlemleri,
  • Kişi borcu işlemleri,
  • Mahsuplaşma işlemleri,

  • Araç Hareket Birimi

 • Hizmet araçlarının ve kiralık araçların sevk ve idaresi, taşıt görev emirlerinin takip edilmesi, bakım-onarımlarının, yakıtlarının, HGS, trafik sigortası vb. Takibi