T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sakarya İli 2019 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İllerarası Yer Değişikliği

Güncelleme Tarihi: 28/06/2019

2019 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN İLLER ARASI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEM TAYİNİ İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve esaslarına İlişkin Yönergenin Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı 7 inci maddesi hükümlerine istinaden; Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda standardı uygun olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara atanmak isteyen İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen personelin 2019 Yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliği için Komisyonumuzca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 2019 yılı Haziran- Temmuz Dönemi İller arası yer değişikliği başvuruları 28/06/2019 tarihinde başlayıp 16/07/2019 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.

2- Müdürlüğümüzce (http://sakaryaism.gov.tr/) internet adresinden ilan edilecek kadrolara atanmak isteyen personelin, en fazla 5 tercih yaparak ekte yer alan Atama Nakil Formu, Hizmet Belgesi (Yetkili makamlarca alınmış imzalı ve mühürlü), Muvafakatının uygun görüldüğü ve hakkında adli veya idari soruşturmasının bulunup bulunmadığını bildirir üst yazıyı, 15 Temmuz Camili Mh.Resmi Daireler Yerleşkesi C Blok Adapazarı/SAKARYA adresinde bulunan Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine 16/07/2019 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

3- Başvuru evraklarının asıllarının kargo, APS veya elden teslimi gerekmekte olup (fax fotokopi vb. evrak örneği kabul edilmeyecektir.) Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine 16/07/2019 tarihi saat 17:30’dan sonra kayda giren başvurular dikkate alınmayacaktır. Müracaat tarihleri arasında postalama işlemleri vb. gibi nedenlerle Müdürlüğümüze ulaşmayan başvuruların sorumluluğu başvuru sahibine aittir.

4- İlan edilen münhal kadrolar dışındaki kadrolara yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- Münhal kadrodan fazla başvuru olması halinde, atama talepleri hizmet süresi fazla olandan başlanarak değerlendirilecektir. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak işlem yapılacaktır.

6- Personel iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve asaletinin tasdik edilmiş olması şartı ile (aday memurluğu devam eden personel kabul edilmeyecektir) başvuruları kabul edilecektir.

7- Herhangi bir nedenle ücretsiz izindeyken (askerlik, doğum v.b.) başvuru yapan personelin, ÇKYS modülündeki atama işleminin gerçekleştirilebilmesi için 30/07/2019 tarihine kadar görevlerine dönmüş olmaları ve bu işlemin ÇKYS modülünde sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kadro birimince kadro onayı işlemi yapılamayacağından kişiler atama hakkını kaybedecektir.

8- İller arasında atanma talebinde bulunan personelin tercih ettiği birimin doluluk oranında değişiklik oluşması durumunda tayin başvuru süresince, il dışından mevzuat gereği çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge tayini nedeniyle ilimize atanan personelin, münhal birimlere atanmaları halinde birimlerin doluluk oranlarında değişiklik oluşması durumunda bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.

9- Başvuru belgeleri eksik olanların ve başvuru şartlarını taşımayanların atama işlemleri yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10- Yerleştirme sonuçları ve inceleme neticesinde uygun görülen/görülmeyen müracaatlar, gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü www.sakaryaism.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Başvurusu uygun görülen personelin atama işlemleri 2019 Temmuz ayı içerisinde sonuçlandırılarak ilgili kuruma tebligat/atama kararı gönderilecektir.

11- Ataması yapılan personelin atama tarihi itibari ile en geç 60 (altmış) gün içerisinde ayrılışlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle (rapor vb.) ayrılışını ileriki bir tarihte gerçekleştirecek olan personelin mazeret durumunu dilekçe ve belgeleri ile birlikte Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belirtilen süre içerisinde ayrılışını yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.