T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Güncelleme Tarihi: 10/04/2019

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN DUYURU
(KESİN LİSTELER VE ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİMİ)


Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilmek üzere Sürekli İşçi alımı kurası sonucunda İlimizde münhal bulunan kadrolara atanmak üzere sözlü sınava asil ve yedek olarak katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri 22-30 Ocak 2019 tarihleri arasında sözlü sınava alınmış ve sözlü sınav sonuçları 02.04.2019 tarihinde Müdürlüğümüz resmi internet sitesi üzerinden duyurulmuştu.
Sürekli İşçi alımı sözlü sınav sonuçlarına itiraz süresi 05.04.2019 tarihinde sona ermiş olup; sözlü sınava Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 1, Elektrikçi (Genel) 1, Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) 2, Veri Giriş Kontrol İşletmeni 1, Klinik Destek Elemanı (Hastane) 1, Ambulans Sürücüsü branşından 3 kişi olmak üzere toplam 9 kişi tarafından itiraz dilekçesi verilmiştir. Müdürlüğümüz Sınav Kurulu Komisyonu 10.04.2019 tarihinde saat 14:00’de Toplantı Salonunda toplanarak itirazları değerlendirmiştir. Değerlendirme sonucunda Soru Cevap Tutanakları ve Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formlarındaki puanlarda değişiklik yapmayı gerektirecek bir durum tespit edilmemiştir. İtiraz sonrası kesin listeler ilan metni ekinde yayımlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve E.553 sayılı Sürekli İşiçi Alımı Sınav, Yerleştirme ve Atama İşlemleri konulu yazısının 12. Maddesinde belirtilen ‘Adaylar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin dilekçelerini sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecektir. İl sağlık müdürlükleri itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) işgünü içinde itirazları sonuçlandırarak nihai karar, ilgili sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır”hükmü gereğince İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınavda ‘ASİL’ olarak başarılı olan adayların 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında EK-1 de yer alan ‘Açıktan Atama Başvuru Formunu doldurmaları ve EK-2 de yer alan Atamaya Esas Belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.
‘YEDEK’ olarak başarılı olan adaylar bu süreçte başvuruda bulunmayacaktır.
‘ASİL’ olarak başarılı olan adayların atamaya esas belgelerinin 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 1. Yedekten başlamak üzere işlem gerçekleştirilecektir.
Ekli listelerdeki sonuçlar, sözlü sınava ilişkin sonuçlar olup, sınav sonucunda başarılı olan adayların kesin olarak atamalarının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 10.04.2019

Kesinleşen Listeler için Tıklayınız.

1- Ambulans Sürücüsü
2- Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım Arıza Giderme Elemanı
3- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
4- Elektrikçi (Genel)
5- Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
6- Klinik Destek Elemanı (Hastane)
7- Şoför (Yolcu Taşıma)
8- Veri Girişi Kontrol İşletmeni
9- Yardımcı Klinik Elemanı (Diş)

Ek:
1-Açıktan Atama Başvuru Formu

2- Atamaya Esas Belgeler

3-Mal Bildirim Beyannamesi Formu