T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Alımı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu Belgesinin Teslim Edilmesi

Güncelleme Tarihi: 04/04/2019


Sürekli İşçi Alımı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu Belgesinin Teslim Edilmesi


Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere,Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar HakkındaYönetmelik hükümleri çerçevesinde  ilimizde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında ilan edilen 43 kadro için başvuran adaylardan, sözlü sınava alınan kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin 12.04.2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Müdürlüğünüz tarafından ivedilikle mahallinde yaptırılması gerektiğinden ekte yer alan “GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU”nun iki nüsha ve vesikalık fotoğraf yapıştırılmış şekilde  (formun kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir) elden, APS yada özel kargo ile en geç 15 Şubat 2019 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Müdürlüğümüze ait değildir.Sakarya İSM Sürekli İşçi Sözlü Mülakata Katılanlar Listesi


guvenlik-sorusturmasi-formu.xls