T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özlük-Personel Arşiv -Kurum Arşiv Birimi

Güncelleme Tarihi: 18/09/2019

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÖZLÜK BİRİMİ

Birim Sorumlusu           

Gülser GÖKBULUT    DAHİLİ: 1409  

       İZİN –RAPOR-ASKERLİK-KONGRE-GÖREV BELGESİ

Birim Personeli  

Zehra AKDENİZ                  DAHİLİ: 1776

Halis KARADİKEN             DAHİLİ: 1776

Melike ÇİFTÇİ                     DAHİLİ: 1395

Halime BAHADIR               DAHİLİ: 1395

 • PERSONELİN İZİN  İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
 • İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ
 • PERSONELİN RAPOR İŞLEMLERİ, HASTALIK İZİNLERİ,
 • PERSONEL RAPORLARININ FENNE USULE UYGUN OLUP OLMADIĞININ TAKİBİ
 • DOĞUM RAPORLARININ TAKİBİ
 • GEBELİKTE HAFTA TAKİBİ VE ANALIK İZNİ İŞLEMLERİ
 • TÜM PERSONELİN ÜCRETSİZ İZİN İŞ VE İŞLEMLERİ
 • REFAKAT İZİN İŞLEMLERİ
 • AİLE HEKİMLİĞİ  İZİN İŞLEMLERİ
 • KAMU DIŞI PERSONELİ İZİN İŞLEMLERİ
 • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA İŞLEMLERİ
 • YARI SÜRELİ ÇALIŞMA İŞLEMLERİ
 • PERSONEL GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİ
 • KART 54 İŞLEMLERİ
 • İKYS SİSTEMİNİN İŞLENMESİ VE TAKİBİ
 • PERSONEL KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ
 • KONGRE İZNİ İŞLEMLERİ
 • AYLIK ÇALIŞMA İŞLEMLERİ
 • ASKERLİK SEVK-AYRILIŞ-BAŞLAYIŞ-TEHİR İŞLEMLERİ
 • SENDİKAL İŞLEMLER
 • EKİP İŞLEMLERİ
 • BİRİM  YETKİLİSİNİN VERECEĞİ DİĞER İŞLER


  KADRO - SİCİL – TERFİ - ADAY MEMUR - İÇ KONTROL

  Birim Personeli     

  Reyhan KESKİN               DAHİLİ:  1759

  Semra YILDIZ                   DAHİLİ: 1473

  Meral DERE                      DAHİLİ: 1473

 • EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
 • KADRO TAHSİSİ
 • FİİLİ HİZMET İŞLEMLERİ
 • DİPLOMA TESCİL İŞ VE İŞLEMLERİ
 • ADAY MEMUR İŞ VE İŞLEMLERİ
 • UZMANLIK BELGESİ İŞLEMLERİ
 • İÇ KONTROL İŞLEMLERİ
 • HİZMET BİRLEŞTİRME  İŞLEMLERİ
 • İNTİBAK İŞLEMLERİ
 • PASAPORT İŞLEMLERİ
 • EĞİTİM - SERTİFİKA VE KATILIM BELGELERİNİN SİSTEME İŞLENMESİ
 • TÜM PERSONEL TERFİ İŞ VE İŞLEMLERİ
 • TÜM PERSONEL SİCİL İŞLEMLERİ
 • EKİP  İŞLEMLERİ
 • HİTAP İLE İLGİLİ İŞLEMLER
 • BİRİM  YETKİLİSİNİN VERECEĞİ DİĞER İŞLER

  PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ARŞİV BİRİMİ
 • Birim Personeli

  Şaban ŞAHİN      DAHİLİ:  1394

  Serkan SÜR         DAHİLİ: 1394

  Nursaç ALP         DAHİLİ: 1394

 • KURUMUMUZA GELEN PERSONELLERE ÖZLÜK DOSYASININ AÇILIP ARŞİV NUMARASI VERİLMESİ
 • TESLİM ALINDIĞINA DAİR İLGİLİ KURUMA BİLGİ VERİLMESİ
 • KURUMUMUZDAN GİDEN PERSONELLERİN ÖZLÜK DOSYALARINA DİZİ PUSULASI HAZIRLAYIP İLGİLİ KURUMA GÖNDERİLMESİ
 • MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE VE BAĞLI BİRİMLERDE GÖREV YAPAN PESONELLERİN MUHTELİF EVRAKLARININ NUMARALANDIRILIP ÖZLÜK DOSYALARINA KALDIRILMASI
 • EMEKLİ, İSTİFA VE VEFAT EDENLERİN DOSYALARINI TANZİM EDİLİP EMEKLİ ARŞİVİNE KALDIRILMASI
 • AÇIKTAN ATANAN PERSONELLERİN ÖZLÜK DOSYALARININ DÜZENLENMESİ
 • MAL BEYANLARININ İŞLENMESİ
 • GÜNLÜK YAZIŞMALARIN YAPILMASI
 • ARŞİV BİRİMİNİN DÜZENLENMESİ VE TASNİF EDİLMESİ
 

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI KURUM ARŞİV BİRİMİ

Birim Personeli

VHKİ Turgut YENİ      DAHİLİ:1455

1. Birimlerden arşivlik malzeme ile arşiv malzemesini teslim almak,

2.Birimlerden teslim alınan malzemeyi uygun koşullarda muhafaza etmek, VE  MALZEMENİN kayba uğramaSINI önlemek,

3.Birimlerden teslim alınan malzemeyi asli düzenleri içerisinde aidiyetlerini bozmadan yerleştirmek,

4.Arşiv yerleşim planını hazırlamak,

5.Ayıklama ve imha komisyonlarını oluşturmak,

6.Malzemenin niteliğini belirterek tespit ve değerlendirmesini yapmak,

7.Birimlerce tespit edilen imhalık malzeme ile kurum arşivinde yapılan ayıklama sonucunda imha komisyonunca belirlenen imhalık malzemenin imhasını sağlamak,

8.Arşivlik malzemenin tamir ve restorasyonunu yapmak veya yaptırmak,

9.Arşivlik malzemenin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere dönüştürmek için film, mikrofilm ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,

10.Birim ve kurum arşivlerinden yararlanma taleplerini karşılamak, kolaylaştırıcı tedbirleri almak,

11.Araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde yerine getirmek,

12.Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve bilimsel gelişmeleri izlemek.

13.Standart Dosya planına uygun olarak arşivleme işlemi yapılmasını izlemek,

14.Yönetimin verdiği diğer görevleri yapmak.

15. Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

16. İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, gerekli koruyucu donanımı kullanır.