T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

72. Verem Eğitimi Ve Farkındalık Haftası

Güncelleme Tarihi: 07/01/2019

Tüberküloz (verem) hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amacıyla 1947 yılından beri her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan haftada “Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir.

Ülkemizde 2017 yılında kayıtlı toplam tüberküloz hasta sayısı 12.046’dir. Bu hastaların % 57,7’si erkek, % 42,3’ü kadındır. Hastaların yaklaşık %66,1’i akciğer tüberkülozudur. Gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve çabalarıyla uzun yıllardır başarıyla yürütülen tüberküloz kontrol çalışmaları sonucunda, ülkemizde tüberküloz hasta sayısı ve tüberküloz görülme sıklığı her yıl %4-5 civarında azalmaktadır.

Tüberküloz, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif tüberkülozlu kişilerin, öksürme ve hapşırmasıyla ortama yayılan mikrobun solunum ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi görmemiş bir tüberküloz hastası yılda 10-15 kişiye bu hastalığı bulaştırır. Bulaştırıcılıkta; karşılaşma süresi, ortamın genişliği ve havalanması önemlidir. En çok hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşmaktadır. Tüberküloz mikrobu bulaştığı kişilerde vücutta sessiz durmaktadır. Bu dönem tüberküloz enfeksiyonu olarak adlandırılır. Tüberküloz enfeksiyonu olan insanların yaklaşık %10’unda yaşamlarının bir döneminde tüberküloz hastalığı gelişir. Vücut direncinin düştüğü zamanlarda tüberküloz hastalığına sebep olmaktadır ve klinik belirtiler ortaya çıkar. Tüberküloz Hastalığı en çok
Akciğeri tutar, ancak vücudumuzdaki bütün organları tutabilmektedir.

Tüberküloz hastalığının genel belirtileri;
1-Genel Yakınmalar: Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, çocuklarda kilo alamama.
2-Solunum Sistemi Yakınmaları: Öksürük ( 2-3 haftadan fazla süren ve antibiyotik almasına rağmen
yanıt alınamayan öksürük), balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığıdır.
3-Diğer organları tutan verem hastalığında ilgili organa ait bulgular (lenf bezi büyümesi, eklemlerde
şişlik, idrarda kan vb.)

İki-üç haftadan uzun süren öksürükte tüberküloz hastalığından şüphelenmek gerekir. Üç haftadan uzun
süren öksürüğü olan vatandaşlarımız erken tanı için en yakın sağlık kurumuna başvurmalıdır. İlimizde
Adapazarı İlçe Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı Verem Savaş Birimimizde ücretsiz olarak şüpheli
bireylerin Akciğer grafileri ve balgam tetkikleri yapılmaktadır. Tüberküloz hastalığı belirtileri olan
şüpheli vatandaşlarımız ücretsiz muayene edilmekte ve balgam örnekleri alınarak gerekli tetkikler
yapılmaktadır.

Tüberküloz teşhisi konulan hastalarımızın tedavileri ücretsiz olarak sağlık personellerimiz
kontrolünde DGT (Doğrudan Gözetimli Tedavi ) ile gerçekleşmektedir. Tedavi ile basil sayısı çok kısa
sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur ve şikâyetleri azalır.
Hastanın iyileştiğini düşünerek ilaçlarını almaması durumunda, hastalığın tedavi süresi çok uzamakta
hem de ciddi maliyetler ortaya çıkmaktadır. Tüberküloz tedavisi doktor gözetiminde aksatılmadan
planlı bir şekilde yapılmalıdır. Yeni tüberküloz hastalarının standart tedavisinde genellikle ilk 2 ay 4
ilaçla ve daha sonra 4 ay 2 ilaçla olmak üzere toplamda 6 aylık tedavi uygulanmaktadır.

Tüberküloz birey ve toplumda sağlığın yanı sıra, ekonomik ve psiko-sosyal kayıplara da neden
olmaktadır. Tedavi uyumu ve uzun süreli tedavinin sürdürülebilmesi için Bakanlığımız ve Aile,
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında protokol imzalanarak ekonomik ve sosyal güçlükler
yaşayan tüberküloz hastalarına 2018 yılı Ocak ayından itibaren aylık nakdi yardım verilmeye
başlanmıştır. Bu programla tüberküloz hastalarımızın tedavi ve kontrollerinin düzenli olarak
yapılması, hastalara ve ailelerine psiko-sosyal destek verilmesi, yoksulluğun azaltılarak yaşam
kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü olarak kendinizi, sevdiklerinizi ve çevrenizdekileri korumak için; Yaşadığınız ortamları sık sık havalandırarak temiz hava akımı sağlamanızı, Öksürürken, hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatmanızı, Çocuklarınıza mutlaka BCG aşısı yaptırmanızı, İki haftadan uzun süren öksürükle birlikte balgam, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik gibi şikâyetleriniz varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı bir kez daha hatırlatır, sağlıklı
günler dileriz.