T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Albumin Kullanımı Projesi başarılı oldu

Güncelleme Tarihi: 25/12/2018

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mart ayında başlatılan Akılcı Human Albumin Kullanımı Projesi kapsamında ilaç kullanımının azaltılmasına yönelik olumlu sonuçlar alındı.  

Projeye verilen önem ile ciddi bir ilaç kullanım farkındalığı oluşturulurken 8 aylık sürede yaklaşık 2 milyon liralık tasarruf sağlandığı kaydedildi. Projede emeği geçen Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) klinik sorumlularına, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’nün imzasıyla hazırlanan teşekkür belgeleri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem tarafından verildi.

Albumin Nedir?

Albumin karaciğerde sentez edilir ve 610 aminoasitli tek bir zincirden ibarettir. İnsan ve diğer memeli hayvanların kan plazmasında bulunan en yaygın proteindir. Kanda bulunan proteinlerin %60'ını oluşturur. Ayrıca, doku sıvılarında, özellikle kas ve deride, az miktarda gözyaşı, ter, mide suları ve safrada da bulunur. Vücuttaki toplam albüminin %30-40'ı kandadır. Yağ asitleri ve çeşitli başka maddeleri kanda taşımasının yanı sıra en önemli işlevi, kan ile doku sıvıları arasında suyun dengelenmesini sağlamaktır.

Akılcı Human Albumin Kullanımı:

1- Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup massif refrakter asiti olan ve kan

albümin düzeyi <2 g/dL olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında,

2- Asit varlığında “Spontan bakteriyel peritonit” gelişen hastalarda tedaviye yardımcı olarak,

3- Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albümin düzeyinden bağımsız olarak,

4- Kök hücre transplantasyonu ve veno okluzif hastalık tedavisinde,

5- Septik şok tablosunda kristalloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albümin düzeyi

<2 g/dL olan yoğun bakım hastalarında,

6- Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda Nefrotik Sendrom tanılı ve kan albümin düzeyi ≤2 g/dL

olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan

pediyatrik hastalarda,

7- Gebelik toksemisinde; kan albümin düzeyi ≤2 g/dL olan olgularda (preeklampsi ve eklampsi

tablolarında)

8- İatrojenik ovarian hiperstimülasyon (OHSS) sendromunda; kan albümin düzeyi ≤2 g/dL

altında olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulgularında,

9- Hastanede yatan diyabetik nefropatili hastalarda klas IV kalp yetmezliği, tedaviye yanıtsız

ödem ve hipervolemi varlığında kan albümin düzeyi ≤2.5 g/dL olduğunda diüretik tedaviye

yardımcı olarak kısa süreli kullanılabilir.