T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Finansal Analiz ve Kaynak Geliştirme Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

sorumlusu.png

Uzm.Burak AKKAN

personeli.png

gorevleri.png

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin mali durumlarının incelenmesi ve analizi yapmak.
Finansal risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
Mali duruma ilişkin risk alanlarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.
Mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik standartlar oluşturulmasını sağlamak.
Klinik tabanlı fayda maliyet analizin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerinin hesaplanması ile maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmaları yapmak.
Sağlık tesislerinin mali tabloları ile hizmet üretim göstergelerinin karşılaştırmalı analizlerini yapılması, finansal tekniklere ve oranlara göre yorumlanması ve raporlanmasını sağlamak.
Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık tesislerinin nakit miktarını ve kullanım alanının takip edilmesi, kuruluşların yıl içerisindeki mevcut ve gelecek dönem borç yapısının, miktarının, ödemelerinin takip edilip yönetilmesi ve bu konuda raporlar hazırlayıp önerilerde bulunmak.
Gelir-Gider iş ve işlemlerinin belirli dönemler halinde (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) istatistiki verilerin standardize edilmiş olan çizelge, rapor haline getirilmesini ve istenildiğinde sunuma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
İl Sağlık Müdürlüğü adına hazırlanan sunumlarda Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı/Yardımcılığı adına istenilen verilerin toparlanması, rapor ve sunuma dönüştürülmesini sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı/Yardımcılığı adına mali takip tabloların hazırlanması, sağlık tesislerinden talep edilmesi, gelen verileri mali hizmetler iç birimlerine dağılımını takip etmek.
İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından edinilmesi düşünülen mal veya hizmetler için ihtiyaç duyulması halinde, “Gereklilik Analizinin” yapılmasını sağlamak.
İlgili alanda Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Dair Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ nün yazdığı yazıları güncel olarak takip etmek ve gerekli işlemleri yürütmek.
İl Sağlık Müdürlüğü içinde aylık istenen istatistiksel verilerin toparlanması, raporlanması, analizlerin yapılmasını sağlamak.
Hibe ve destek projelerinden yararlanılması için çalışmalar yapmak.
İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgilerin takibi sağlanarak, bu bilgiler zamanında Kuruma bildirilmesini sağlamak.
Birime ait resmi yazışmaların mevzuata uygun yürütülmesi ve standart dosya planı mevzuatına göre dosyalama ve arşivleme uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.
Finansal analiz ve Kaynak Geliştirme iş ve işlemlerinin belirli dönemler halinde ( günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) istatistiki verilerin standardize edilmiş olan çizelge, rapor ve sunum haline getirilmesini ve her istenildiğinde sunuma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.