T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gider Tahakkuk Birimi-Taşınmaz Kiralama Birimi-Bütçe Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

sorumlusu.png

Uzm.Mahmut KEKÜLLÜOĞLU
personeli.png

gorevleri.png

Sözleşmeye bağlanmış her türlü mal ve hizmet ile yapım işlerinin muayene ve kabul sonrası ödeme işlemlerinin yapılması veya koordine edilmesini sağlamak.
Yapılacak her türlü gider gerçekleştirme işlemlerinin ilgili mevzuat dahilinde yapılması veya koordine edilmesini sağlamak.
Sağlık Müdürlüğüne ulaşan Kesin Teminat İade taleplerinin İlgili stok birimi ve Taşınır Yönetim Birimi ile koordineli şekilde karara bağlanması ve muhasebe birimleri ile koordineli bir şekilde ödenmesini sağlamak.
Sağlık Müdürlüğüne bünyesindeki tüm icra işlemlerinin Muhasebe birimi ile koordineli bir şekilde takibini yapmak.
Basın İlan faturalarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek
Elektrik, su ve doğalgaz faturaları gibi takibi gerekli işlemlerin muhasebe birimi ile koordineli bir şekilde ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
Muayene ve kabul komisyonlarının biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulmasına, hizmet alımlarında ve yapım işlerinde ise muayene ve kabul komisyonundan ayrı olarak, kontrol teşkilatı oluşturulmasına, kontrol teşkilatında görev yapan kişilerin, aynı işin muayene ve kabul komisyonunda görevlendirilmemesi hususlarına riayet edilmesini sağlamak.
Kurumun kirasını ödediği alanlarda; kira bedeli, rayiç komisyon çalışması sonucunda belirlenen kira artışları, vergi, harç, stopaj ödemeleri mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
Birime ait resmi yazışmaların mevzuata uygun yürütülmesi ve standart dosya planı mevzuatına göre dosyalama ve arşivleme uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı talebi doğrultusunda istenilen istatistiksel verilerin Finansal Analiz Birimine teslimini sağlamak.
Gider iş ve işlemlerinin belirli dönemler halinde (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) istatistiki verilerin standardize edilmiş olan çizelge, rapor haline getirilmesini ve istenildiğinde sunuma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.