T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Fatura Tahakkuk Birimi ve Taşınır Konsolide Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

sorumlusu.png

Uzm.Erdal KAYA
personeli.png

gorevleri.png

Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.
Gelir ve alacakların tahsili ve takibini sağlamak.
Geri ödeme kuralları çerçevesinde bağlı sağlık tesisleri arasında uygulama birliğinin sağlanması ve gelir kaçaklarının önlenebilmesi için gerekli yazılımların geliştirilmesi ve eğitimlerin verilmesini sağlamak.
İhtiyaç planlama ve satın alma süreçlerine geri ödeme kuralları çerçevesinde katılım ve destek sağlamak.
İlgili mevzuat dâhilinde kamu zararlarının tahsiline ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerin ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak.
Özel sigortalılar, banka sandıkları ve sağlık turizmi gelirlerini arttıracak çalışmalar yapmak.
Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile yürütülecek çalışmaların takibini yapmak.
Bağlı sağlık tesislerin Müdürlük içi ve Müdürlük dışı bedelli mal ve hizmet satışlarının tahakkuk ve tahsilat takiplerini yapmak.
Müdürlüğümüz ve Bağlı sağlık tesislerimizde faturalama işlemleri aşamasında, gelir kaybına neden olan sebepleri belirleme ve bağlı sağlık tesisleri ile koordineli bir şekilde takibini yapmak.
Gelir Yönetimi ile alakalı birimlerimiz/bağlı sağlık tesislerine eğitimler düzenlenmesi yönünde araştırmalar yaparak, koordinasyonu sağlamak.
Banka hesaplarının düzenli olarak kontrolünün yapılarak, muhasebe kayıtlarının kontrolü sağlamak.
Fatura inceleme komisyonlarının kurulduğuna dair belgelerin kontrolünü sağlamak.
Birime ait resmi yazışmaların mevzuata uygun yürütülmesi ve standart dosya planı mevzuatına göre dosyalama ve arşivleme uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının talebi doğrultusunda istenilen istatistiksel verilerin Finansal Analiz Birimine teslimini sağlamak.
Gelir iş ve işlemlerinin belirli dönemler halinde (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) istatistiki verilerin standardize edilmiş olan çizelge, rapor haline getirilmesini ve istenildiğinde sunuma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.