T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bütçe Birimi

Güncelleme Tarihi: 20/11/2018

sorumlusu.png

Uzm.Mahmut KEKÜLLÜOĞLU
personeli.png


gorevleri.png

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin genel bütçe yatırım ödeneklerinin kullanımına ilişkin ödenek talep ve takibinin yapılması.
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerimizin kaynak aktarım işlerinin planlamasını yapmak.
İl Sağlık Müdürlüğümüzün harcaması için gönderilen ancak harcama yetkililiği İl Sağlık Müdürlüğü dışında olan ödeneklerin takibini yapmak.
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin bütçelerinin takip edilmesini sağlamak.
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin bütçe aktarma taleplerinin değerlendirilmesi ve aktarma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
Bağlı sağlık tesislerimizden gelen ihtiyaçların ihalesi yapılabilmesi için gider gerçekleştirme adına bütçesi olup olmadığını tespitini yapmak ve gerekli işlemleri yürütmek.
Kamu İhale kanunu 62. Madde (ı) bendi gereği birliğin döner sermaye ve genel bütçe doğrudan temin limitlerinin takibinin yapılmasını sağlamak.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak yeni açılacak, ayrılacak ve birleşecek sağlık tesisleri için Genel Müdürlükten gerekli bütçe onay işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerimizin yeni yıl bütçelerinin taleplerinin değerlendirilmesi, ön hazırlıklarının yapılarak, kuruma sunulma işlemlerinin takibinin yapılmasını sağlamak.
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerimizin ek bütçe taleplerinin değerlendirilmesi, ön hazırlıklarının yapılarak, kuruma sunulma işlemlerinin takibinin yapılmasını sağlamak.
İl Sağlık Müdürünün, alt birim yöneticilerine yapılan yetki devrinin sınırlarına ait yazılı işlemlerin yapılmasını sağlamak.
Birime ait resmi yazışmaların mevzuata uygun yürütülmesi ve standart dosya planı mevzuatına göre dosyalama ve arşivleme uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının talebi doğrultusunda istenilen istatistiksel verilerin Finansal Analiz Birimine teslimini sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.