T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

sorumlusu.png

Uzm. Birsel Esra BİÇER  (1397)
personeli.png

 Emre HOROZ1464  emre.horoz1@saglik.gov.tr
 Murat BAŞAK1464 murat.basak@saglik.gov.tr
 Mustafa İŞBİLİR1544 mustafa.isbilir@saglik.gov.tr
 Mustafa EKİM1544 mustafa.ekim@saglik.gov.tr
 Önder GÖK1497 onder.gok@saglik.gov.tr
 Seyhan ÖZKAN1497 seyhan.guguk@saglik.gov.tr


gorevleri.png

1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerin iletişimini ve koordinasyonunu sağlamak
2. SBA (Sağlık Bilişim Ağı) altyapısının Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesislerinde kurulumunu, işleyişini sağlamak ve yönetmek
3. Müdürlük ve bağlı sağlık tesislerinin haberleşme sistemlerinin (SBA- ADSL) ve network altyapı ve yazılım planlamalarını yapmak, denetlemek ve düzenli, etkili, verimli çalışmasını sağlamak.
4. Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesisleri ortak Güvenlik Duvarı alım planlamasını yapmak, şartnamesini hazırlamak ve işlerliğini sağlamak
5. Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesisleri Antivirüs yazılımının çalışmasını sağlamak ve yönetmek
6. Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesisleri için yazılım ve donanım projeleri tasarlamak, onaylanan projelere katkı sağlamak
7. Müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde Bilgi İşlem ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde eğitim vermek
8. Müdürlük ve bağlı sağlık tesisleri adına kalite, verimlilik ve performans kriterleri kapsamında Bilişim Sistemleri ve donanımları kapsayan her türlü iş ve işlemde ilgili kurumun eksiklerini tespit etmek, denetlemek
9. Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesislerinin web sitelerinin oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, web sayfalarında yaşanacak teknik talepler için web servis sunucusu ile bağlantı kurup giderilmesini sağlamak ayrıca Müdürlüğümüzde yürütülmekte olan, web sitesi bilgi güncelleme hizmetini koordine etmek
10. Müdürlük Bilgi Güvenliği Komisyonu çalışmalarını gerçekleştirmek
11. Müdürlük ve bağlı sağlık tesislerinde Bilgi Güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamak
12. SOME Ekip Liderliğini yürütmek, bakanlıktan gelen talimatları uygulamak ve ilgili birim/tesislere yönlendirmek, takibini sağlamak.
13. Sağlık tesislerinin donanım, yazılım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarının planlaması çalışmalarında ve teknik şartnamelerinin hazırlanması ve ihtiyaçların konsolide edilmesinde görev almak
14. HIMSS Dijital Hastane Değerlendirme (EMRAM) çalışmalarına katılmak ve Bağlı Sağlık Tesislerinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapmak
15. Personel Destek Hizmetleri Başkanlığı/Yardımcılığı adına bağlı sağlık tesisleri MHRS entegrasyonlarını denetlemek
16. İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemi ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) çalışmalarını düzenlemek, koordine etmek ve satın alma işlemlerinde teknik şartnamelerini hazırlamak, kontrol teşkilatı faaliyetlerini yürütmek
17. Bağlı sağlık tesisleri HBYS’ lerinden Bakanlığın Veri Toplama Sistemlerine otomatik veri gönderimlerini denetlemek
18. Bağlı sağlık tesisleri Teleradyoloji verilerinin gönderilmesini teknik olarak sağlamak, yaşanan teknik problemlerde bakanlık ile iletişime geçmek
19. Bağlı Sağlık Tesisleri Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) talep değerlendirme komisyonlarından gelecek talepleri değerlendirmek
20. 1. Basamak sağlık tesislerinde çalışan ve aktif kullanılan tüm bilişim sistemlerin yazılım, donanım ve haberleşme ihtiyaçlarını planlamak ve katkı sağlamak
21. Müdürlük ve bağlı sağlık tesisleri SMS planlamasını yapmak, şartname oluşturmak ve atılacak mesajların denetimini yapmak
22. Bakanlık Video konferans yazılımı olan oturum görüşmelerinin il koordinasyonunu sağlamak
23. İnternet web sunucusunun arızalarını ilgili şahıslara bildirmek, İnternet’e erişen kullanıcıların istek ve şikâyetlerini değerlendirmek
24. Kullanıcılara ait ilgili yönetmelik dâhilinde logların tutulmasını sağlamak
25. Müdürlük ve bağlı 1. Basamak sağlık tesislerine bilişim malzemelerinin teknik desteğini sağlamak ve işletim sorunlarını gidermek
26. İnternete açılacak yayınları hazırlamak, Hazırlanan tüm belge ve bilgileri kullanıcıların kolay erişebileceği şekilde tasarımını yapmak, Veri Yedekleme sistemini yürütmek, özgün programların bakım ve güncellenme çalışmalarını yapmak
27. Dışarıdan Müdürlüğe gelen mesajları kontrol etmek
28. İl sağlık Müdürlüğü bünyesinde şubelerin düzenlemiş olduğu etkinliklerde gösterime sunulacak görsellerin video resim vb. materyallerin tasarımı ve hazırlanması
29. Aşağıda isimleri verilen sistemlerin yetki tanımlamalarını koordine etmek ve Bakanlık Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi doğrultusunda Kullanıcı Yetki ve Şifre tanımlamalarını yapmak
• ÇKYS
• MKYS
• TSİM
• Yazılım Destek Sistemi
• Sağlık Bakanlığı e-posta sistemi
• KDS
• EBYS
• USS
• SGK MEDULA
• Bakanlık Kimlik Paylaşım Sistemi
• MERNİS
• TÜBİTAK e-İmza (NES)
• Yardımcı Sağlık Personeli Bilgi Bankası (YSP)
• Doktor Bilgi Bankası
• Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS)
• İTS İlaç Takip
• Faturalama,
• MBYS
• HSYS
31. Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.