T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019


sorumlusu.png

Dr. Filiz MUSTAN HASAN
personeli.png

Feriha CEYLAN
Semra ERSEVEN
Gülhan YAZICI 
 Aslıhan ATIŞ


gorevleri.png

1. Yıllık Faaliyet Planı ve Faaliyet Raporunun Hazırlanması

2. İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezlerinin Altı Aylık Faaliyet Planları ve Faaliyet Raporların Takibi

3. Adli Nöbet Listelerinin Hazırlanması, Takibi ile ilgili iş ve işlemler

4. Defin Nöbet Listelerinin Hazırlanması, Takibi ile ilgili iş ve işlemler

5. Ölü Defin Ruhsatı Hizmetlerinin Yürütülmesi İşlemleri

6. Ölüm Bildirim Belgelerinin İlgili Nüfus Müdürlüklerine Gönderilmesi İşlemi

7. Sağlıklı Hayat Merkezi İle İlgili İş ve İşlemler

8. TSM ve Halk Sağ. Lab. birim performans değerlendirme puanlarının Hesaplanması ve Değerlendirilmesi İşlemleri

9. TSM, İlçe Sağlık Müdürlüğü Açma, Kapatma, Yer Değişikliği İşlemlerinin Yürütülmesi,

10. Sağlık Evlerinin Açma, Kapatma, Yer Değişikliği İşlemleri

11. Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Oluşturulmasına Dair İşbirliği Protokolü İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi

12. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Koruma Programı Kapsamında, Florürlü Vernik Uygulanması Çalışmaları

13. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı Kapsamında Ağız Ve Diş Muayenelerinin Yapılması ve Farkındalık Eğitimlerinin Düzenlenmesi

14. 1. Basamak Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Verilerin toplanması ve Hızlı Veri Sistemine Kaydedilmesi

15. "1.Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi" Çalışmaları

16. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma İzin Taleplerini Değerlendirme ve Onay İşlemleri,

17. Mevsimlik Tarım İşçilerine Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Takibi ve Hızlı Veri Sistemine Kaydedilmesi,

18. Cezaevi Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi İşlemleri ve verilerin Hızlı Veri Sistemine Kaydedilmesi,

19. Okullarda Güvenli Eğitim Ortamının Sağlanması Çalışmalarına İlişkin İşlemler

20. TSM/İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Muayene ve Danışmanlık Hizmetleri ile İlgili Verilerin Hızlı Veri Sistemine Kaydedilmesi,

21. İldeki Mobil Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi İşlemleri

22. Okullarda Çevre Sağlığı Denetimlerine İlişkin İşlemler

23. Toplum ve Göç Sağlığı Birimine Ait İstatistiki Verilerin (Brifing, Verimlilik Karnesi diğer) Hazırlanması

24. Aile Hekimliği Çalışanları İletişim ve Dezavantajlı Gruplar konusunda Hizmet içi Eğitimlerinin Yapılması

25. TSM Başkanları/İlçe Sağlık Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantılarının Düzenlenmesi

26. TSM/İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Sunulan Halka ve Okul Öğrencilerine Yönelik Yıllık Eğitim Planlarının ve Plan Dahilinde Verilen Eğitimlerin Takibi

27. Entegre Sağlık Hizmeti Sunulan Merkezlere Ait Veri Takibi

28. TSM/İlçe Sağlık Müdürlüklerince Halka ve Okul öğrencilerine Sağlık Okuryazarlığı Eğitimlerinin Düzenlenmesinin Sağlanması ve Takibi