T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre Sağlığı Bürosu

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019


sorumlusu.png

Dr. Hülya TAŞKIN
personeli.png

Yusuf TÜRKDOĞDU
Tacettin GÜVEN
 Ahmet KAÇAR
 Selçuk DEMİREZEN
 Metin KILIÇ
 Alaattin AKOSMAN
 Müberra Nur ÖZÇELİK
 Cemal UZUNOĞLU
 Özlem KAYABAŞOĞLU
 İlker BOSTANCI
Ahmet DEMİR 


gorevleri.png

1. Akyazı-Hendek Bölgesi Ambalajlı Su Tesisleri Numune Takibi

2. Akyazı-Hendek Bölgesi Ambalajlı Su Tesisleri Numune Denetimi

3. Akyazı-Hendek Bölgesi Ambalajlı Su Tesisleri Ruhsatlandırma İşlemleri

4. Akyazı-Hendek Bölgesi Ambalajlı Su Numuneleri Üretim Miktarları Takibi ve İstatistik İşlemleri

5. Geyve-Sapanca Bölgesi Ambalajlı Su Tesisleri Numune Takibi

6. Geyve-Sapanca Bölgesi Ambalajlı Su Tesisleri Denetimi

7. Geyve-Sapanca Bölgesi Ambalajlı Su Tesisleri Ruhsatlandırma İşlemleri

8. ÇED Raporlarının İncelenmesi, Görüş ve Toplantılara Katılımı

9. Organize Sanayi Bölgeleri İle İlgili Çalışmalar

10. Şebeke Suyu Çalışmaları (Denetim İzlem-Kontrol İzlem)

11. Yüzme Suyu İle İlgili Çalışmalar

12. YİKOP Komisyon Çalışmaları

13. Sıfır Atık Projesi İle İlgili İşlemler

14. Ambalajlı Su Satış Yerleri ve Nakil Araçlarının Denetim, İzin ve Ruhsatlandırma Çalışmaları

15. Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Kapsamında Numune Alma ve Eğitim Programları Çalışmaları

16. Kaplıca Suları Denetimi, Numune Alma Ve Ruhsatlandırma İşlemleri

17. Yüzme Havuzları Takip İşlemleri

18. Karbonmonoksit Zehirlenmeleri İle İlgili Çalışmalar

19. Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri İle İlgili Çalışmalar

20. Elektromanyetik Alan Etkileri İle İlgili Çalışmaları

21. Cimer, Bimer, Sabim Şikayet ve Diğer Müracaatları İle İlgili İşlemler

22. Sıhhi Müessese, Okul, Yurt Ve Spor Tesisleri Kurum Görüşleri İle İlgili İşlemler

23. Havuz Suları ve Kaplıca Suları İle İlgili İstatistik Çalışmaları

24. Biyosidal Ürün Uygulayan İş Yerleri Ve Uygulama Denetimleri, Ruhsatlandırma İle İlgili Çalışmalar

25. Biyosidal Ürün Piyasa Gözetim Ve Denetim İşlemleri

26. Büts Veri Takibi, Biyosidal Uygulayıcı Eğitimleri ve İstatistik İşlemleri

27. Beyaz Bayrak Projesi Kapsamında Okul Denetimleri, Sertifikalandırma Çalışmaları, Veri Takibi ve İstatistik İşlemleri

28. Verimlilik Karne Göstergeleri ve İstatistik/Sunum Çalışmaları

29. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları Takibi ve İl, İlçe Kurul Karaları İle İlgili İşlemler

30. Toplum Sağlığına Yönelik Çevre Sağlığı Faaliyetlerinde Kullanılan Malzemelerin İlçelere Dağıtımı ve Depo Takibi İle İlgili Çalışmalar