T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 06/11/2018sorumlusu.png

Maruf Menduh SERT
personeli.png

Ülhükan DÜZENLİ
Berna AKKUŞ
Tuncay BAŞARAN
Hatice TAŞ
Pınar ATAGÜN
Perihan ÖZAVCI
 Burçin KILIÇ


gorevleri.png

1. Bebek Dostu Hastane Programı Çalışmaları

2. Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun bakım Çalışmalarının Yürütülmesi

3. Bebek Dostu Aile Hekimliği Çalışmalarının Yürütülmesi

4. Anne Dostu Hastane Programı Çalışmalarının Yürütülmesi

5. Bebek Dostu Eczane Programı Çalışmalarının Yürütülmesi

6. Altın Bebek Dostu İl Kapsamında Çalışmaların Yürütülmesi

7. Hastane Doğumhane Denetimleri -Normal Doğum Sezaryen Oranlarının Takibi

8. Aile Planlaması Hizmet Sunumunun Planlanması/ FORM - 102 Çalışmalarının Yürütülmesi

9. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimleri

10. 300 Günü Aşan Gebelikler İle İlgili Çalışmaların Yürütülmesi

11. 15-49 Yaş Kadınlar ile İlgili Çalışmaların Yürütülmesi

12. Misafir Anne Uygulamasının İşleyişini Sağlamak

13. Tamamlayıcı Beslenme Çalışmalarının Planlanması Eğitimi

14. Neonatal Tarama Programı Çalışmalarının Yürütülmesi

15. Yenidoğan İşitme Tarama Programı İşlemleri

16. Okul Çağı Çocuklarda İşitme Taramalarının planlanması ve uygulanmasının ve takibi

17. Doğum Öncesi Bakım Kapsamında;gebelerin takiplerinin ve il dışı bildirimi

18. Doğum Sonu Bakım Kapsamında;anne ve bebeklerin takiplerinin ve il dışı bildirimlerinin yapılması

19. Evlilik Öncesi Danışmanlık kapsamında;yapılan çalışmalara ait verileri düzenleme ve raporlama işlemleri

20. Hastane Doğumları kapsamında;Hastane doğumları sisteminden hastane veri girişlerinin takibi

21. Riskli Gebelik Yönetim rehberi kapsamında gebe izlem ve sevk takibi, 18 yaş altı gebelik bildirimlerinin İEM'ne bildirim ve  takip işlemleri

22. Görme Tarama kapsamında; hizmet içi eğitimleri sağlamak ve yeni gelen hekimlere lea sembol testlerinin dağıtımını sağlamak

23. İstatistikler kapsamında birim verilerinin hesaplanarak ilgili yerlere sunmak

24. Neonatal Tarama Programı kapsamında alınan numunelerin Transfer İşlemleri

25. Neonatal Tarama Programı kapsamında sistem kontrol edilerek sevki düşen bebeklerin bildirim, randevu ve takip işlemleri

26. Neonatal Tarama Programı kapsamında sistemden sorunlu, mükerrer, tekrarı alınmayan ve il dışı numune ekranlarının alınması, kontrolü ilgili ASM ve il dışına bildirimi ve takibi

27. Neonatal Tarama Progmamı kapsamında t4-tsh girişlerinin yapılması, hatalı doğum tarihi ve hatalı numune girişlerinin düzeltilmesi , tutanaklarının yazılması,imha ve sevkli numune kağıtlarının ayrılması, listeye kayıt edilmesi

28. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Eğitimi ve güncelleme eğitimleri düzenlemek

29. Kamu ve özel hastanelerin doğumhane denetimi

30. Gebe- bebek demir ve d-vit 3 ihtiyacının tespiti dağıtımı, takibi

31. Bebek Dostu Aile Sağlığı Merkezi ve Hastane değerlendirmelerinin yapılması Anne sütü eğitimlerinin verilmesi

32. Sağlık personeli hizmet içi eğitimi ve halk eğitimi planlanması ve uygulanması ve bildirimi (Anne sütü, aile planlaması, cinsel sağlık, üreme sağlığı, kadın sağlığı, talasemi, hemoglobinopati, premenstrula sendrom vb.)

33. Üreme Sağlığı Eğitimlerinin düzenlenmesi grup oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi

34. AOBP İl Eylem Planı faaliyetleri Yönetici Kolaylaştırıcı Uyum Eğitimleri ve Destek Personel Uyum Eğitimlerinin planlanması ve eğitimler ve halk eğitimlerinin yapılması ve bildirimi,

35. Acil Obstetrik Bakım programı kapsamında il sevk haritasının hazırlanması

36. Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi sağlık personeli hizmetiçi eğitimi ve Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimlerinin planlanma ve takip işlemleri

37. Yenidoğan yoğun bakım eğitimlerinin takibi

38. Rahim İçi Araç Uygulama Sertifikalı Eğitimlerinin planlanması ve sertrifikasyon işlemleri

39. Üreme Sağlığı Eğitim Programı hizmetiçi eğitimlerinin planlanması, düzenlenmesi ve Sertifikasyon İşlemleri

40. Okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması kapsamında eğitim ve taramaların yapılmasının sağlanması

41. Gebe influenza aşılamaları kapasmında aşıların ilgili hastanelere dağıtımı ve Bakanlığa bildirimi

42. Gebe Bilgilendirme sınıfları eğitim faaliyetlerinin takibi, denetim ve bildirimi

43. Aile Hekimi Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) taramalarının takibi

44. Talasemi ve Hemoglobinopati faaliyetleri ve Raporlandırılması

45. Neonatal Tarama Programı kapsamında topuk kanlarının sisteme girişlerinin yapılması

46. Bebek Ölümleri İzleme Sistemi

47. Anne Ölümleri Veri Sistemi

48. 1-4 yaş çocuk ölümleri

49. Okul Sağlığı Korunması ve Geliştirilmesi Programı