T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Bürosu

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019


sorumlusu.png

Uz.Dr. Enes Ahmet GÜVEN
personeli.png

Fatma SUBAŞI
 Gülsüm AKKAYA
Nigar HANCI 
 Ömer KESLER
Büşra SENGİR 
Ayşe Seher YAVUZ
 Kübra CANSIZ


gorevleri.png

1. Bulaşıcı hastalıklarda karantina önlemlerinin alınması işlemleri

2. Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansı ve Olası Vaka Tanımlaması İşlemleri

3. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ile ilgili doğrulama testlerinin referans laboratuvarına gönderilmesi ve sonuçlarının takibi

4. Sağlık personeline yönelikhizmet içi eğitim düzenlenmesi

5. Su ve besinlerle bulaşan hastalıklarda epidemiyolojik araştırma, salgın kontrolü ve sürveyans çalışmaları, hastalık kayıt ve bildirimi

6. Numune Kabul ve Kargolama İşlemleri

7. Akut Barsak Enfeksiyonlarının TSİM girişi ve takibi. Salgın araştırılması ve Olay Yönetim Sistemi veri girişi işlemleri

8. Solunum yolu ile bulaşan hastalıklarda epidemiyolojik araştırmaların yapılması, salgın kontrolü ve sürveyansı, hastalık kayıt ve bildirimi

9. Hızlı tanı testlerinin (influenza hızlı antijen testi) sahaya dağıtılması ve sonuçların takibi.

10. Zührevi hastalıklarla mücadele, epidemiyolojik araştırma, sürveyans, kayıt ,bildirim ve tedavi işlemleri

11. Zoonotik ve paraziter, viral ve riketsiyal hastalıkların epidemiyolojik araştırılması, kontrolü, sürveyans, kayıt bildirim ve tedavi işlemleri

12. Vektörlerle bulaşan hastalıkların epidemiyolojik araştırılması, kontrolü, sürveyans takibi ve tedavi işlemleri

13. Lepra ve Trahom hastalarının bildirimi


Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı için tıklayınız

Hepatit C Afiş ve Broşürleri için tıklayınız.