T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/11/2018

sorumlusu.png

Sibel GEDİKOĞLU
personeli.png

Meral GÜLTEKİN
 Serap HİRA
 Nadide ONAYDAR
 Ebru TOPALOĞLU


gorevleri.png

1. İl Sağlık Müdürlüğü İçinde ve Dışında Yapılan Kanser Tarama İşlemleri Bilgi Formu

2. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kanser Tarama Performans Sayıları Değerlendirilmesi

3. Mamografi İl Kontrol Teşkilatı İşlemleri

4. HPV İl Kontrol Teşkilatı İşlemleri

5. KETEM Aylık Çalışma Listesi Takibi

6. HPV-Pap Smear Numunelerinin Transfer İşlemleri

7. Kanser Teşhis Merkezlerinin Güncel Minimal Kalite Kriterleri Değerlendirme İşlemleri

8. Rahim Ağzı Kanseri Tarama Programı Kapsamında Kolposkopi İşlemi Veri Takibi

9. Kanser Tarama Kitlerinin Dağıtım İşlemleri

10. Kanserle İlgili Özel Gün ve Haftalarda Etkinlik Düzenlenmesi

11. KETEM'lerde Tespit Edilen Pozitif Olguların Durumu, Tedavi Süreçleri ve Takiplerinin Yapılması

12. İlçelerde ve KETEM'lerde Görevli Personellerin Hizmetiçi Eğitimi

13. Kanser Tarama Verilerinin Toplanması, Analizi ve Kaydının Tutulması

14. İstatistik Çalışmaları (3, 6, 9 Aylık ve Yıllık Çalışmaları İlgili Yerlere ve HSGM'ye Göndermek)

15. İlçelerden KETEM lere hasta transferi ile ilgili araç-şoför ve personel görevlendirme koordinasyon işlemleri,

16. Kanser Kayıt Formlarının toplanması Aktif Kanser Kayıtçılığı Birimine gönderilmesi

17. Kanserle ilgi Basılı Materyallerin Dağıtımını Yapmak

18. Kanser Tarama Hizmetlerinde çalışan personelin Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Faaliyetler

19. İlçe Sağlık Müdürlükleri, TSM ve ASM Çalışanları Arasında Koordinasyonu Sağlayarak

20. HSYS Kullanımı Hakkında Bilgilendirme ve Kontrol İşlemlerini Yapmak

21. İlçe Sağlık Müdürlükleri ile TSM'de Görev Yapan Kanser Birimi Çalışanlarının İş ve İşleyişinin Denetimi

22. Aile Sağlığı Merkezlerinde Aylık HPV Alım Planı Yapmak, Yerinde Destek Vermek, Koordine Etmek

23. Kanser kayıt merkezi ve Hastane kayıt birimlerinin çalışmalarının planlamak, organizasyon, izleme ve değerlendirme çalışmaları

24. Kanser kayıt birimlerinden ve diğer kaynaklardan gelen verileri incelemek, düzenlemek, elektronik ortama aktarmak

25. Ölüm Bildirim Sisteminden Kanser Hastalarının Taranması ve İstatistiğinin Tutulması