T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği Uygulama Bürosu

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019


sorumlusu.png

Dr. Hülya TAŞKIN
personeli.png

    Hülya ÖZKAN
 Ahmet ŞAHİN
Emine Alkan TOM  
 Sebahat AKINCI 
Caner İBİL 
Güzide KALYONCU 


gorevleri.png

1. Yıllık hizmet planları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak

2. Aile Hekimliği birimlerinin gruplandırma ile ilgili işlemlerin takibi

3. Ruhsatlandırma ile ilgili işlemlerin takibi

4. Aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işlemleri

5. Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri ile ilgili işlemlerin takibi

6. Aile hekimliği ek yerleştirme kurası ile ilgili işlemlerin takibi

7. Aile hekimliği kişi kaydı ve göçlerle ile ilgili işlemler

8. Birinci basamak aylık muayene sayılarının kontrolü ve tespit edilen eksikliklerde gerekli iş ve işlemleri yapmak

9. Aile hekimlerinin eğitim ile ilgili işlemlerinin takibi

10. Birime gelen şikayetlerle ilgili işlerin takibi

11. İstatistik ve sunumlarla ilgili işlemlerin takibi