T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019


sorumlusu.png

Uzm. Zeynep ZENGİN
personeli.png

    Sevil YILMAZ
 Ercan ALVER
Fatma DURMUŞ  
 Fatma KARAKAŞ 
Meral TURAN  


gorevleri.png1. Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme İşlemleri

2. Aile Hekimliği Verilerinin Bakanlığa gönderilmesi,

3. Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme İşlemleri

4. TSİM’e ASM ve saha denetim veri girişlerinin yapılması,

5. Aile Hekimliği Birimlerinin denetim sonucu tespit edilen eksiklikleri ile ilgili Disiplin İşlemleri

6. Aile Hekimlerinin Tetkik ve Sarf Malzemeleri

7. Giderlerinin Değerlendirilmesi

8. TSM-Sağlık Evi-Verem Savaş Dispanseri- KETEM Denetimleri

9. Gezici Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik İşlemler

10. AÇSAP başvuru sayısının kontrolü ve bildirimi

11. Sağlık kuruluşu dışında gerçekleşen (evdeambulansta vb) doğum verilerinin kontrolü

12. Hızlı antijen ile ilgili işlemlerin takibi

13. İstatistiki bilgi, veri ve sunumların hazırlanması

14. Aile Hekimliği Birimlerinin denetimi ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

15. Aile Hekimliği Birimi denetim sonuçlarının değerlendirmesi ile ilgili Komisyonun oluşturulması

16. Mesai, esnek mesai ve mobil denetimlerinin takibi,

17. TSİM’e ASM ve saha denetim veri girişlerinin yapılması.

18. Cezaevi nüfuslarının USS'ye aktarılması,dokumanlari.png


AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTİRAZ NEDENLERİ VE SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR